AS „Latvenergo” informē palu ūdeņu skarto mājsaimniecību īpašniekus

16.04.2010.


Ņemot vērā to, ka šī pavasara plūdi ir skāruši daudzas mājsaimniecības Latvijā, īpaši lauku rajonos, AS „Latvenergo” vēlas informēt saimniecību īpašniekus par drošu rīcību pēc palu laikā, pārbaudot un atjaunojot mājsaimniecību elektroierīču darbību.


Tiklīdz palu ūdeņi ir mazinājušies, AS „Sadales tīkls” montieri veic visu atslēgto un iepriekš applūdušo iekārtu apsekošanu un novērtēšanu līdz savai piederības robežai – tas ir, līdz skaitītājam.


Savukārt, iedzīvotājiem savās mājsaimniecībās, kuras palu laikā bija applūdušas – garāžās, kūtīs un citās ēkās, pirms slēgt iekārtas darbā, stingri iesakām pārbaudīt visu iekšējo elektroinstalāciju izolācijas pretestību (šādus mērījumus veic jebkura sertificēta elektrofirma), jo iespējams, mitruma ietekmē elektroietaises ir bojātas un var radīt īssavienojumus.


Speciālisti atzīst, ka sevišķi bīstama ir sadzīves elektroierīču lietošana ārpus dzīvojamām telpām (pagalmā, pagrabā, šķūnī u.c.), kur zeme ir slapja, tādēļ labi vada elektrisko strāvu. Arī dzīvojamo ēku dārzi ir paaugstinātas bīstamības objekti, īpaši jābūt uzmanīgiem apgaismotu dārzu īpašniekiem un jāapseko apgaismes ķermeņu elektroinstalācija, lai tai būtu izslēgta ūdens piekļuve.


ELEKTRODROŠĪBAS ABC


Ēkas vai telpas ilgstoši atrodoties ūdenī kļūst elektrobīstamas un elektroenerģijas lietošana šādās vietās var izraisīt elektrotraumas. Mitrums, strāvu vadoši putekļi, kodīgas gāzes un tvaiki, kas bojā vadu izolāciju un samazina izolācijas pretestību, rada iespējas sprieguma nokļūšanai uz elektroierīču metāla daļām vai apvalkiem.
• Telpas ar paaugstinātu bīstamību – relatīvais mitrums ilgstoši pārsniedz 75%; ieklāta strāvu vadošas grīdas (metāla, klona, ķieģeļu, betona, flīžu u.c.). Šādas telpas visbiežāk ir balkoni, lodžijas, virtuves u.c.
• Sevišķi bīstamas telpas – relatīvais mitrums ir tuvu 100%. Sienas, griesti, grīdas un priekšmeti šajās telpās ar pārklāti ar ūdens lāsēm. Šādas telpas visbiežāk ir pirtis, kūtis, pagrabi, vannas istabas, garāžas u.c.


ATCERIES, ka elektriskās strāvas bīstamība ārā (atklātā vidē) ir tāda pati kā sevišķi bīstamās telpās!
• Ūdens vada elektrisko strāvu un, ja ūdens nonāk uz elektrības slēdža, strāva no vadiem, kas pievienoti slēdzim, var sākt plūst uz roku. Tāpēc elektroierīces nedrīkst ieslēgt un izslēgt ar slapjām rokām.
• Tieši tādēļ, ka ūdens vada elektrisko strāvu, aizdegušos elektroierīci nedrīkst dzēst ar ūdeni, ja tā pieslēgta spriegumam. Ja deg elektrības vadi, slēdzis vai rozete, mājoklī tūliņ jāatslēdz spriegums. Ja tomēr atslēgšana nav iespējama, dzēšanai jāizmanto sausa un bieza sega vai cits biezs audums.


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.