Uzlabos televīzijas kanālu uztveramību visā valsts teritorijā

20.04.2010.

Turpinot īstenot Latvijas pāreju uz pilnīgu ciparu TV apraidi, laikā no 20. līdz 22.aprīlīm VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) veiks radiofrekvenču kanālu maiņu ciparu TV programmu izplatīšanas tīklos.


Šo darbu rezultātā uzlabosies bezmaksas televīzijas kanālu uztveramība visā Latvijas teritorijā, kā arī tiks palielināta Virszemes televīzijas maksas kanālu apraides teritorija.


Lai netraucētu televīzijas skatīšanos, plānotie darbi minētajos datumos notiks  nakts stundās no plkst. 1 līdz 5. Tā kā Latvijas kanāli tiks „pārcelti” uz zemākām frekvencēm, Virszemes televīzijas skatītājiem  periodā no 20. līdz 22.aprīlim būs jāveic kanālu automātiskā meklēšana, un dekoders pats atkal atradīs  TV kanālus.


Kā skaidro LVRTC tehniskais direktors Māris Rutks, ja no rīta, ieslēdzot televizoru, televīzijas kanāli ir pazuduši no ierastajām frekvencēm, ir  vienkārši jāveic TV programmu automātiskā meklēšana, un dekoders pats atradīs vajadzīgo programmu.


Pēc kanālu pārkārtošanas frekvencēs televizora ekrānā var parādīties dažādi uzraksti – vājš signāls, nav programmu, digitālās plūsmas atjaunošana u.c. Var arī neparādīties nekāds uzraksts, bet ekrānā būs melna bilde. „Jebkurā gadījumā – aicinu cilvēkus nesatraukties, bet brīdī, kad pazūd kanāli, vienkārši veikt automātisko kanālu meklēšanu,” uzsver M.Rutks. (kā to izdarīt, skatiet pielikumā pievienotajā vizualizācijā).
Informācija, kā pārskenēt kanālus, atrodama dekoderu instrukcijā, kā arī Lattelecom mājas lapā www.lattelecom.lv.
Ja neizdodas kanālu pārskenēšanu veikt pašu spēkiem, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz klientu servisa tālruni 177, un operatori palīdzēs soli pa solim to veikt.


!Šīs izmaiņas neattiecas uz maksas televīzijas skatītājiem, kuri šobrīd lieto kabeļtelevīzijas, satelīttelevīzijas un Interaktīvās televīzijas pakalpojumus, kā arī uz tiem iedzīvotājiem, kuri vēl skatās analogo televīziju.


‘’Ciparu TV programmu izplatīšanas tīklu optimizēšana šobrīd kļuvusi iespējama, jo pēc telekompāniju pilnīgas vai daļējas pārejas no analogās uz ciparu apraidi ir atbrīvojušies radiofrekvenču kanāli decimetru diapazonā. Tagad tos var efektīvi pielietot ciparu apraidē, uzlabojot gan uztveramību, gan apraides zonas,’’ uzsver M. Rutks.
Kā zināms, analogo apraidi pilnībā jau pametuši kanāli LTV7 un TV5, bet Rīgas apraides reģionā (70-90 km rādiusā ap Zaķusalas torni) analogais signāls atslēgts arī LNT un LTV1.


Lattelecom komercdirektore Kerli Gabriloviča norāda, ka šo pārmaiņu rezultātā skatītāji vēl labāk varēs uztvert Latvijas kanālus, jo tie būs izvietoti zemākajās radiofrekvencēs. Savukārt maksas kanāliem būs plašāks pārklājums, līdz ar to tie būs pieejami vēl lielākam iedzīvotājiem lokam.


Pēc radiofrekvenču kanālu maiņas Virszemes televīzijas bezmaksas programmas varēs labi uztvert arī ar tādām antenām, kuras nedarbojas visā decimetru viļņu diapazonā, proti, uztver tikai zemākos kanālus, Tā, piemēram, Liepājas apraides zonā pašreizējā 61. kanāla vietā bezmaksas programmas turpmāk pārraidīs 21. frekvenču kanālā, savukārt Viesītes apraides zonā 60. kanāla vietā tiks izmantots 38. TV frekvenču kanāls.


Tas nozīmē – ja kādam bija grūtības uztvert Virszemes televīzijas bezmaksas programmas tieši ierobežota spektra decimetru antenas dēļ (jo analogajā apraidē parasti tika pielietoti zemāku frekvenču kanāli), tagad šai problēmai vajadzētu būt atrisinātai.


Ieva Līne,
LVRTC sabiedrisko attiecību vadītāja

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.