Dziesmotās talkas aicina līdzdarboties Rīgā un visos Latvijas novados

13.04.2010.

Šajā gadā Lielās Talkas ietvaros pirmo reizi notiks arī Kultūras talkas, aicinot kultūras jomas cilvēkus un arī visus interesentus piedalīties dziesmotajās talkās, pagalmu labiekārtošanas un ainaviskas apkārtējās vides veidošanā.


2014. gadā Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, un, aicinot uztver kultūru tās visplašākajā nozīmē, aicinām sākt ar savas tuvākās apkārtnes sakārtošanu un izdaiļošanu, aizraujot arī radus, draugus, kaimiņus! Tas ir sākums daudz lielākam mērķim – lai valsts 100.gadadienā 2018. gadā Latvija būtu tīrākā un skaistākā valsts pasaulē!


Dziesmu svētku biedrība un Eiropas Kultūras galvaspilsētas direkcija aicina visus Dziesmusvētku kustības dalībniekus vienoties dažādās Talkas aktivitātēs visā Latvijā, lai sakoptu kultūrvēsturiskas vietas, kas saistās ar Dziesmu un deju svētkiem. Lielajā Mežaparka estrādē 24.aprīlī notiks sagatavošanās darbi šīs vasaras X Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem – talcinieki kopīgi sagatavos estrādi visu uzņemšanai, kā arī sakops Mežaparka teritoriju. Atzīmējot 100-gadi kopš Emīla Dārziņa aiziešanas mūžībā, tiks sakopti Mārtiņa kapi, kur ir izcilā latviešu komponista atdusas vieta. Gatavojoties Latgales Dziesmu svētkiem, talcinieki sakops Daugavpils estrādi, savukārt Kurzemes Dziesmu svētku topošie dalībnieki – Dobeles estrādi. Cēsīs talcinieki strādās Dziesmu kalnā, kur savulaik, par godu Dziesmu svētku 100 gadei, tika sastādīti ozoli un uzstādīti piemiņas akmeņi.


Kori, deju kolektīvi, folkloras kopas, orķestri visā Latvijā aicināti iesaistīties arī citās talku norises vietās, līdzās darbam uzmundrinot talciniekus ar dziesmu un Lielās talkas dejas soli. Lielās Talkas un Eiropas kultūras galvaspilsētas direkcijas aicinājumam aktīvi jau atsaukusies Dziesmusvētku biedrība, X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīkotāji, brīvprātīgie, iesaistās Rīgas un citas Latvijas pašvaldības.
Skat.detalizētu informāciju par Dziesmoto talku vietām zemāk.


Par Lielo Talku
Lielā Talka Latvijā notiks jau trešo gadu pēc kārtas – sestdien, 24.aprīlī no plkst. 9:00 līdz 14:00 visā valstī vienlaikus. Šogad talku atbalsta un talkot aicina Rīgas Brīvosta, RIMI un TV3.  Lielo Talku organizē Projekts Pēdas, Latvijas Valsts prezidenta kanceleja, Latvijas Pašvaldību savienība, domu biedru grupa Tīri meži; sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi, Vides ministriju, Latvijas Valsts mežiem, RIMI, Komunikāciju aģentūru/ Edelman Affiliate, Latvijas Valsts ceļiem, Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociāciju, Latvijas Zaļo punktu, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, Eiropas Kultūras galvaspilsētas direkciju, Dziesmu svētku biedrību, Latvijas Radošo savienību padomi un interneta portālu www.kurtuesi.lv.


Talkas norisi gan ar ziedojumiem, gan ar savu darbu veicina daudzi uzņēmumi, mācību iestādes, organizācijas: L&T, Latvijas Vides aizsardzības fonds, Cido Grupa, Latvijas Valsts meži, Latvijas Valsts ceļi, AS Latvenergo, DHL Latvia, Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija, Latvijas Bezalkoholisko dzērienu uzņēmumu asociācija, Agrimatco Latvia, Sorosa Fonds Latvija, Rīgas Tirdzniecības osta, Film Angels Studio, AAS Balta, Latvija Statoil, Narvesen, Henkel Latvia, TNT un Velokurjers.


Papildu informācija:
Vita Jaunzeme,
vita.jaunzeme@pedas.lv, www.talkas.lv
Ilona Zacmane, Komunikāciju aģentūra/Edelman Affiliate:
67201460, 
ilona.zacmane@ka.lv


Dziesmotās talkas Rīgā un Latvijā


Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē
Sakopsim Bļodiņkalnu un sagatavosim Lielo estrādi Skolēnu Dziesmu un Deju svētkiem.
10.00 Pulcēšanās pie Galvenās alejas (blakus Zooloģiskā dārza ieejai);
10.10 Uzruna un darbu sadale;
10.30 Patīkams darbs priežu mežā un Lielās estrādes teritorijā;
13.00 Pārgājiens pa Mežaparku un iespēja pašiem izmēģināt Lielās estrādes skanējumu.
Aicināti gan skolēnu, gan pieaugušo Rīgas kori, deju kolektīvi, pūtēju orķestri un pārējie interesenti.
Kontaktpersona: Iveta Ārgale, iveta.argale@riga.lv, Tālr. 26443662.


Rīgā, Mārtiņa kapos
Atzīmējot izcilā latviešu komponista, liriķa E.Dārziņa 100 gadadienu in memoriam (1875 – 1910), aicinām godināt komponista piemiņu un sakopt viņa atdusas vietu, kā arī Mārtiņa kapu apkārtni.
10.00 Pulcēšanās pie E.Dārziņa atdusas vietas – piemiņas akmens. Talkas iniciatori – A.Šķepasta kora grupa, kas pēc talkas atskaņos arī E.Dārziņa kora dziesmas. Līdzi jāņem darbarīki (grābekļi).
Kontaktpersona: Inese Vanaga 29413411


Rīgā, Brīvdabas muzejā
Šovasar, X Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku laikā Brīvdabas muzejā notiks Folkloras dienas pasākumi. Folkloras kopas un citi interesenti aicināti 24.aprīļa Talkas dienā talkot Brīvdabas muzeja teritorijā.
Kontaktpersona: Baiba Erdmane 26425503


LATVIJĀ
Dziesmu kalns Cēsīs
Par godu Dziesmu svētku 100 gadei, savulaik Cēsīs, Dziesmu kalnā, tika sastādīti ozoli un uzstādīti piemiņas akmeņi. Cēsis ir īpaša vieta Dziesmu svētku virsdiriģentam Imantam Kokaram, kur viņš ilgu laiku darbojies un vadījis jaukto kori “Beverīna”. Cēsu Dziesmu kalnā var apskatīt piemiņas akmeni Imantam Kokaram un korim “Beverīna”, kā arī daudziem citiem Cēsu rajona amatierkolektīviem. Katru gadu Cēsu rajona kori aktīvi piedalās un kopj šo unikālo vietu. Arī šogad Lielās talkas ietvaros Dziesmu kalnā pulcēsies Cēsu pilsētas un rajona kori: „Vidzeme“, „Beverīna“, „Wenden“, Straupes un Stalbes pagasta kori.
Pulcēšanās plkst. 9.00 Dziesmu kalnā (netālu no vecajiem Meža kapiem).
Grābsim lapas, trimerēsim zāli.
Noslēgumā sadziedāšanās un palīksmošana.
Kontaktpersona: Astrīda Kamša, kamsaastrida@inbox.lv, Tālr. 26726443.


Daugavpilī
Šī gada 5.jūnijā Daugavpils Stropu estrādē notiks Latgales Dziesmu svētki, kuros piedalīsies kupls skaits amatierkolektīvu no Latgales un Vidzemes. Šī lielā notikuma priecīgai sagaidīšanai visi tiek aicināti sakopt Stropu estrādi un tās apkārtni!
Kontakpersona: Ināra Barišņiukova, inara.barisnikova@daugavpils.lv.


Dobelē
Dobeles novada pašvaldības, kultūras un sporta pārvaldes, pilsētas kultūras nama darbinieki u.c. kultūras jomu atbalstoši cilvēki 24.aprīlī strādās Ķestermežā, sakopjot gan pilsētas estrādi, gan tās apkārtni. Talkā piedalīsies arī sieviešu kora “Vizma” dziedātājas, kuras talkas noslēgumā ieskandinās Ķestermeža estrādi, nododot “stafetes kociņu” X Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku ieskaņu koncertam 29.maijā un Kurzemes Dziesmu svētku 140 gadu jubilejas koncertam 5.jūnijā. Talkas dienā uz vietām, kur paredzams vislielākais strādātāju pulks, izbrauks “Dziesmotais busiņš”, palīdzot uzturēt možu garu un smaidu sejās.
Pulcēšanās plkst.9.00 Ķestermeža estrādes iebraucamā ceļa sākumā.
Kontaktpersona: Aija Eidinta, tel.25488422


Lielvārdē
24.aprīlī Lielvārdes Kultūras namā notiks Ogres novada deju kolektīvu skate. Pēc skates aicinām deju kolektīvu dalībniekus un pārējos interesentus sakopt Saliņas estrādi, kas atrodas pie Kultūras nama.
Kontaktpersona: Iluta Mistre, iluta.m@inbox.lvVISĀM DZIESMOTAJĀM TALKĀM SVARĪGI!
1.Pieteikumus talkām sūtiet uz norādīto kontakpersonu norādītajām adresēm.
2.Gaidīsim Jūsu iesūtītās fotogrāfijas no talkošanas vietām ar skatu pirms talkas un ar skatu pēc talkas. Labāko fotogrāfiju autori saņems pārsteiguma veltes no Dziesmu svētku biedrības un Eiropas Kultūras galvaspilsētas direkcijas. Fotogrāfijas sūtīt uz antra.purvina@dziesmusvetkubiedriba.lv.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.