Atklātas renovētās Preiļu novada pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” filiāles „Auseklītis” telpas

08.04.2010.


8. aprīlī pēc 2. un 3. kārtas renovācijas darbu pabeigšanas tika atklātas pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” filiāles “Auseklītis” renovētās telpas.


Pateicībā par saulainajām un gaumīgi renovētajām telpām pirmskolas izglītības iestādes audzēkņi sniedza koncertu visiem, kuri ir parūpējušies par skaisto dāvanu Preiļu pilsētas bērniem un viņu vecākiem. Atklāšanas lentu svinīgi pārgrieza 9. Saeimas deputāti Jānis Eglītis un Edgars Zalāns, Valsts Reģionālās attīstības aģentūras direktors Māris Krastiņš un aģentūras Projektu atbalsta departamenta direktors Harijs Ginters, Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs un pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vadītāja Dace Verbicka. Pasākumā piedalījās renovētā objekta projektētāji, celtnieki, Preiļu novada domes deputāti, pašvaldības speciālisti, Preiļu novada un kaimiņu novadu izglītības iestāžu pārstāvji un vecāki.


Līdz ar jauno telpu atklāšanu 1. septembrī visiem Preiļu novada bērniem, kuri sasnieguši pusotra gada vecumu un līdz šim gaidīja rindā uz mācībām pirmskolas izglītības iestādē, tiks nodrošinātas vietas „Pasaciņā” vai „Auseklītī”. Savu kārtu mācību iestādes apmeklējumam gaidīs tikai paši mazākie, kurus vecāki uz pirmskolas izglītības iestādi reģistrē jau no piedzimšanas. Līdz šim rindā uz vietu gaidīja 223 Preiļu bērni, no kuriem 109 jau bija sasnieguši pusotra gada vecumu.


Pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” filiālē „Auseklītis” jau pirmās kārtas renovācijas darbu rezultātā tika atjaunotas telpas divām grupām. Tagad papildus ir renovētas vēl četru grupu telpas, no kurām divās jau tiek uzņemti bērni, un no 6. aprīļa te mācās 79 bērni.


Renovētās telpas ir saulainas un krāsainas, te iegādātas gaumīgas un kvalitatīvas mēbeles, kas rada īpaši mājīgu sajūtu bērniem. Otrajā pusgadā „Auseklītī’ sāks darboties arī baseins, un pašvaldības vadība ir apsolījusi arī tos bērnus, kuri mācās ”Pasaciņā”, regulāri vest uz nodarbībām baseinā. Pavisam drīz notiks apkārtnes labiekārtošanas darbi un tiks iekārtota bērnu āra atpūtas zona.


„Pasaciņa” atrodas Preiļu pilsētas vienā pusē, tāpēc ģimenēm, kuras dzīvo pretējā pilsētas galā, bija neizdevīgi vest mazuļus katru rītu uz mācību iestādi. Tagad situācija būs labvēlīga gan vecākiem, gan bērniem, jo varēs izvēlēties tuvāko mācību iestādi.


„Auseklīša” renovācijas darbus veica SIA „Latspas”, projektētājs – SIA „Cers projekti”, bet aprīkojumu gādāja SIA „Lindstell”. 2008. gada 13. novembrī Preiļu novada dome iesniedza projekta pieteikumu pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” filiāles „Auseklītis” 2. un 3. kārtas renovācijai Valsts reģionālās attīstības aģentūrā. 2009. gada 29. janvārī tika saņemts projekta apstiprinājums, bet 4. martā tika noslēgts līgums par finansējuma piešķiršanu.


Renovācijas darbu kopējās izmaksas sastāda 288 524 latus. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 250 939 lati, ko veido Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 213 298 latu apmērā, Valsts budžeta dotācija – 15 056 lati un pašvaldības finansējums – 22 585 latu apmērā. Projekta neattiecināmās izmaksas sastāda pašvaldības finansējums 37 585 latu apmērā.


Pirmskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” un tās filiālē darbojas 16 grupas ar 340 bērniem. Iestādē nodarbināti 32 pirmskolas skolotāji, strādā mūzikas skolotāji, logopēds, psihologs un fiziskās attīstības skolotājs.


Maija Paegle,


Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 08.04.2010.