20. aprīlī izbraukuma semināru meža īpašniekiem

20.04.2010.

Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Meža konsultāciju pakalpojumu centra
Dienvidlatgales nodaļas Preiļu birojs organizē


izbraukuma semināru meža īpašniekiem


20.aprīlī plkst. 8.00 –tikšanās pie Preiļu KN


Tēma: Videi draudzīga mežsaimniecība
Cēsu pagasta Amatas novada saimniecībā „Kalna Gavieši” iepazīsimies ar nekailcišu mežsaimniecību, kopšanas cirtēm, izlases ciršu pielietojumu atšķirīgos mežaudzes augšanas apstākļu tipos un dažāda vecuma un sastāva audzēs.


Lektori:
• Pasaules dabas fonda Meža fonda vadītājs Jānis Rozītis
• Saimniecības „Kalna Gavieši ” īpašnieks Ziedonis Vilciņš


Informācija pa tālr.26410476, Astrīda Rudzīte
Pieteikšanās līdz 18.aprīlim.

Pēdējās izmaiņas: 20.04.2010.