23.aprīlī apmācības meža īpašniekiem

23.04.2010.

Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Meža konsultāciju pakalpojumu centra
Dienvidlatgales  nodaļas Preiļu birojs  organizē


apmācības meža īpašniekiem


23.aprīlī plkst.10.00 Preiļos, Raiņa bulvārī 21b


Tēma: Nemeža zemes un lauksaimniecībā neizmantojamās zemes izmantošanas veidi mežsaimniecības produktu ieguvei.
LAP pasākuma “Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana” projektu realizācija.


  Lektori:
 Aija Zviedre, mežkope, vairāku grāmatu, kā, piemēram, „Iepazīšanās ar mežu”, „Priede”, „Egle”, „Bērzs”, „Ziedēšanas prieks Latvijas mežos un ārēs”, „Koki un krūmi Latvijas mežos un ārēs” u.c. autore; līdzautore Enciklopēdiskās vārdnīcas izdošanā.
 Mārīte Jokste, VID LNMA Preiļu nodaļas galv.nodokļu inspektore
 Astrīda Rudzīte, LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra Dienvidlatgales nodaļas mežsaimniecības konsultante.
 Guntars Vaivods, Dienvidlatgales virsmežniecības Preiļu mežniecības mežsargs


Iesakām zemju īpašniekiem, kuri 2010.gadā realizē projektu “Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana”!


Informācija pa tālr.26410476, Astrīda Rudzīte
Pieteikšanās uz apmācībām līdz 21.aprīlim.

Pēdējās izmaiņas: 23.04.2010.