AS „Sadales tīkls” brīdina: kūlas dedzināšana apdraud kvalitatīvu elektroapgādi

12.04.2010.

Katru gadu pērnās zāles dedzināšanas izraisītie ugunsgrēki nodara postījumus arī AS “Sadales tīkls” gaisvadu elektrolīnijās un transformatoru apakšstacijās. Aprīlī AS “Sadales tīkls” jau fiksēti 4 gadījumi, kad reģionos pērnās zāles dedzināšanas ugunsgrēkos tika nopietni apdraudēta gaisvadu elektrolīniju darbība un enerģijas piegāde uzņēmuma klientiem.


Katru gadu visvairāk ugunsgrēkos cieš elektrolīniju balsti: šādi degšanas gadījumi pagājušajā nedēļā jau reģistrēti AS „Sadales tīkls” Austrumu reģionā – Riebiņu novadā, Rietumu reģiona Kuldīgas novadā un Ziemeļaustrumu reģiona Balvu novadā. Visos gadījumos bija nepieciešams veikt balstu nomaiņu.
Aizdegoties līnijas balstam, rodas apdraudējums elektrolīnijai visā tās garumā, tādēļ šādos gadījumos automātiskā līniju aizsardzības sistēma atslēdz elektroenerģijas piegādi klientiem. Apdegušie balsti var lūzt un gāzties, apdraudēt iedzīvotāju drošību un radīt elektroenerģijas piegādes traucējumus.
Degušo balstu nomaiņas procesā ir nepieciešams atslēgt spriegumu, uz laiku pārtraucot elektroenerģijas piegādi klientiem. Bojājuma vietas lokalizēšanā, izmantojot specializētu tehniku, jāstrādā operatīvā izbraukuma brigādēm. Lai novērstu ugunsgrēku postījumu sekas, AS „Sadales tīkls” darbinieki ir spiesti pārtraukt plānotos darbus sadales sistēmas rekonstrukcijā.
Ugunsnelaimes spēj nodarīt ilgstošus bojājumus elektroietaisēs, tādējādi bez elektroapgādes atstājot ievērojamu daļu klientu un paralizējot uzņēmumu un valsts iestāžu darbu.
Iestājoties siltajam laikam, šādu negadījumu skaitam ir tendence palielināties. Tādēļ lūdzam par elektroapgādes iekārtu tuvumā izcēlušos ugunsnelaimi ziņot Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam kā arī Latvenergo Klientu servisam pa tālruni 80200400.


Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.