Jēkabpils Agrobiznesa koledža – augstākā izglītība bez studiju maksas

07.05.2010.

Vidusskolas absolvent! Katrs cilvēks pats rada savu pasauli, savu dzīvi. Kādu dzīvi tu vēlies? Mūsu darbība sākas nevis ar vārdu un nevis ar kustību, bet ar domu. Mūsu domas un jūtas materializējas. Mēs visi vēlamies dzīvē justies kā veiksminieki, vēlamies gūt panākumus un uzvaras dažādās dzīves jomās. Veidot savu dzīvi patīkamu, gandarījuma un prieka pilnu ir iespējams ikvienam. Tas iespējams, ja uzņemamies atbildību par savu dzīvi, par savu izaugsmi. Vēlme pilnveidot sevi un uzņemties atbildību par saviem panākumiem ir galvenā iezīme cilvēkiem, kas gūst uzvaras spēlē, ko sauc par dzīvi.


Paveries apkārt! Tevi aicina plašā pasaule! Pirms izplest spārnus, nepieciešama zināšanu bagāža.


Jēkabpils Agrobiznesa koledža no 2002. gada piedāvā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas. Ja tu vēlies:
• iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju,
• mācīties valsts finansētās programmās, tas ir, par mācībām nav jāmaksā.


Nāc uz Jēkabpils Agrobiznesa koledžu un studē pilna laika studiju formā, bez studiju maksas:
• grāmatvedību un finanses – grāmatvedis veic finanšu operāciju pilnu uzskaiti, gatavo finanšu pārskatus, apkopo un analizē statistikas un uzņēmumu finansiālās darbības rādītājus;
• komercdarbību – uzņēmējdarbības speciālists strādā saimnieciskās darbības sfērā vai kā individuālais komersants, veic stratēģisko plānošanu, administrēšanu;
• datorsistēmu un datortīklu administrēšanu – datortīklu administrators strādā organizācijās, kurās veic datortīklu projektēšanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju.
Iestājpārbaudījumu nav, jo uzņemšana notiek pēc CE rezultātiem.


Dokumentus pieņems no 2010. gada 16. jūlija līdz 23. augustam.


Nāc uz Jēkabpils Agrobiznesa koledžu un studē nepilna laika studiju formā, ar studiju maksu 35,83 LVL mēnesī:
• grāmatvedību un finanses;
• komercdarbību – uzņēmējdarbību;
• datorsistēmu un datortīklu administrēšanu;
• namu apsaimniekošanu un pārvaldīšanu – namu pārvaldnieks nodrošina namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, un ir vai nu fiziska persona, vai juridiskas personas (pārvaldīšanas firmas) darbinieks. Namu pārvaldnieks nodrošina namu un tiem funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu uzturēšanu tehniskā kārtībā, vada un kontrolē citus darbiniekus.
Iestājpārbaudījumu nav.


Dokumentus pieņems no 2010. gada 16. jūlija līdz 30. augustam.


Atvērto durvju diena: 2010. gada 7. maijā, no plkst. 1000 līdz plkst. 1500.
Informatīvās dienas: no 2010. gada 19. marta katru piektdienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00.
Koledža atrodas: Jēkabpilī, Pasta ielā 1.
Telefons: 65231726
Internets: e- mail: koledza@tvnet.lv; web: www.jak.lv


Jaunie apstākļi liek ikvienam aizdomāties. Atļauj sev padomāt – ko tu par visu vairāk pasaulē gribi darīt? Ir svarīgi noņemt „rozā brilles”, bet saglabāt pozitīvu pasaules redzējumu. Domā, analizē. Pārmaiņu laiks ir īstais brīdis, kad ir vērts domāt par ieguldījumu sevī, tas ir studijām.


Vidusskolas absolvent! Esi iniciatīvas bagāts un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pasniedzēji palīdzēs sasniegt tavus mērķus.

Pēdējās izmaiņas: 07.05.2010.