Tradīcija Salas pamatskolā turpinās

06.04.2010.

Karat brāļi šūpolītes
Ozoliņa kārtiņām:
Nāks māsiņa šūpoties
Visas trejas Lieldieniņas.


Saulains trešo Lieldienu rīts. Jau kuro gadu Salas pamatskolā pulcējas vectētiņi un vecmāmiņas, lai kopā ar mazbērniem svinētu trešās Lieldienas. Visus klātesošos svētkos mīļi sveica superīgais Lieldienu zaķis Ronalds Vilcāns (6.klase) un aktīvā zaķu māte Simona Rubine (7.klase). Pēc tam sekoja labi sagatavoti priekšnesumi Lieldienu noskaņās. Katra klase ar savu audzinātāju bija izdomājuši interesantus priekšnesumus, tajos iesaistot visas klases audzēkņus. 1-4.klases skolēni gan dziedāja, gan dejoja. Ar viņiem kopā dejoja un dziedāja pirmskolas grupiņas mazie ķipari. Sekoja vecāko klašu skeči, ludziņas, hip-hop ritmā breikoja atraktīvie 5.klases zēni Daniels Jeļņikovs un Juris Petrovs. 6.klases audzēkņi visus klātesošos iepazīstināja ar 2010. gada pavasara modes stilu. Visus prātus priecēja skolas jauktais koris. Ar skaļiem aplausiem tika sagaidītas vokālā ansambļa „Maganeņis” dalībnieces un senioru folkloras ansamblis „Bindari”. Gan par skolas jauktā kora, gan abu ansambļu labskanīgumu bija parūpējusies jaunā, daudzsološā skolas muzikālā audzinātāja Aira Gribonika.


Tika stāstīti daudzi Lieldienu ticējumi. Ļoti interesanti vecvecākiem bija piedalīties atjautības konkursā. Par katru pareizo atbildi vecmāmiņām iedeva dzērveņogas pūdercukurā, lai viņām būtu skaistāki vaigi.


Lieldienu svinībās bija uzaicināts arī Pieniņu Romas katoļu draudzes priesteris Aigars Bernāns. Viņš sveica visus svētkos un dziedāja ļoti sirsnīgu dziesmu par babeņu, kas laukos dzīvo viena. Tas bija pirmatskaņojums. Dziesmā ieskanēja sāpe par to, ka bērni dzīvo (strādā) pilsētās, mazbērni tālu ārzemēs, bet vecmāmuļa viena pati laukos vecajās dzimtas mājās. Viņa redz, kā pavasaros uzzied ābelītes, kā vasarās sārtojas āboli, bet domā par to, vai rudenī būs, kas tos novāc.


Pēc tam sēdāmies pie pusdienu galda, ko bija sarūpējušas gan vecmāmiņas, gan skolas vadība. Kā jau Lieldienās, notika arī olu kaujas.


Tika dziedātas ļoti romantiskas, sen aizmirstas dziesmas, suminātas vecmāmuļas, kuras uzaudzinājušas krietnu bērnu pulciņu un palīdz vēl audzināt vēl kuplāku mazbērnu pulku. Dažām vecmāmuļām ir jau mazmazbērni.


Šajos svētkos netika aizmirsts neviens. Enerģiskā skolas direktore Valentīna Liniņa deva vārdu katrai vecmāmiņai un vectētiņam. Salas pamatskolas skolotājas mīļi aprunājās ar vecvecākiem.


Mēs, vecvecāki, esam ļoti priecīgi par to, ka mūsu pusē vēl ir saglabājusies skola. Mīļi pateicāmies Salas pamatskolas vadībai par iespēju visiem kopā satikties trešajās Lieldienās.


Ar prieku un gaišu cerību gaidīsim nākošo gadu.


Eit projām, Lieldieniņas
Ar baltām oliņām,
Es gaidīšu Jurģa dienu
Ar zaļo rudzzālīti.Emerita Peisiniece,
5 mazbērnu vecmāmiņa

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.