Bezmaksas privātstundas biznesā

07.04.2010.

Līdz 31. maijam topošie uzņēmēji aicināti pieteikties Nordea uzņēmējdarbības atbalsta
programmā Iespēju skolas privātstundas biznesā.


Tās mērķis – ar profesionālu bezmaksas konsultāciju jeb koučinga un mentoringa individuālajām sesijām vairāku mēnešu garumā palīdzēt uzsākt uznēmējdarbību,sākot no idejas radīšanas līdz pat investora piesaistei. 


Šī ir jauna veida uzņēmējdarbības atbalsta programma. Iepretim atbalsta mehānismiem, kas palīdz ar finansējumu, Privātstundas biznesā palīdzēs ar padomu.


Naudas resursi vienmēr ir ierobežoti,taču mūsu mērķis ir atraisīt topošā uzņēmēja motivāciju, uzdrīkstēšanos un apņēmību. Tātad attīstīt savas zināšanas un prasmes tā, lai nākotnē vienmēr būtu idejas, kā piesaistīt trūkstošo finansējumu.


Sekmīgākajiem dalībniekiem rudenī organizēsim tikšanos ar potenciālajiem investoriem, norāda Nordea bankas valdes locekle Jana Strogonova.


Nordea veiktajā aptaujā 60 procenti no respondentiem norāda, ka ir apsvēruši domu par uzņēmējdarbības uzsākšanu,bet tikai pieci procenti jau raksta biznesa plānu
vai meklē potenciālus biznesa partnerus.Pārējie respondenti uzskata, ka pašlaik būtu problēmas ar finansējuma piesaistīšanu (27 procenti), ekonomiskā situācija nav piemērota uzņēmējdarbības uzsākšanai (25 procenti) un Latvijas biznesa vide nav pietiekami sakārtota (14 procenti).


Jaunu darba vietu radīšanai ļoti būtiska ir tieši jaunu uzņēmumu dibināšana. Daudzi kaut reizi ir apsvēruši domu par uzņēmējdarbības uzsākšanu, taču tikai neliela daļa no Nordea veiktās aptaujas respondentiem ir sākuši aktīvi realizēt uzņēmējdarbības ieceres.


Sīkāka informācija: Līga Nestere,tālr.67886840
Pieteikumus privātstundām biznesā var aizpildīt Nordea mājaslapā:
www.nordea.lv.
Informāciju apkopoja: Preiļu Biznesa inkubatora vadītāja I.Liepniece


 

Pēdējās izmaiņas: 07.04.2010.