Izsolei tiek piedāvāta automašīna HYUNDAI SONATA

19.04.2010.

Izsolei tiek piedāvāta automašīna HYUNDAI SONATA, reģistrācijas Nr.FU 1004, šasijas Nr.KMHET41CP6A165571, izlaiduma gads – 2006., izsoles nosacītā sākumcena Ls 4224,80 (četri tūkstoši divi simti divdesmit četri lati un 80 santīmi).


Izsolāmo automašīnu var apskatīt katru darbdienu, Domes darba laikā, iepriekš saskaņojot ar Preiļu novada domes izpilddirektora vietnieku Juri Kovaļevski pa tālruni 26410521.


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu Preiļu novada domes kancelejā, kab. Nr. 28, darba laikā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos.


Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža līdz – 2010.gada 19.aprīlim plkst. 12.00 Preiļu novada domes kancelejā, kab. Nr. 1, Raiņa bulvāris 19, Preiļos.


Automašīnas izsole notiks 2010. gada 19.aprīlī Preiļu novada domē, Raiņa bulvāris 19, Preiļos, plkst. 13.00.

Pēdējās izmaiņas: 19.04.2010.