Latgales 2010. gada atklātais čempionāts spiningošanā

04.07.2010.

Latgales 2010. gada atklātā čempionāta spiningošanā NOLIKUMS


1. Sacensību mērķis
Makšķerēšanas sporta popularizācija. 2010. gada labāko Latgales sportistu un komandu noteikšana spiningošanā.


2. Laiks un vieta
Sacensības notiek trīs kārtās. Pirmā kārta notiks 2010. gada 2. maijā Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Feimaņos, peldvietā FEIMAŅU ezerā.
Otrā kārta notiks 2010. gada 4. jūlijā Līvānu novada Jersikas pagastā pie Daugavas pārceltuves (Dunava).
Trešā kārta notiks 2010. gada oktobrī – vieta un datums tiks precizēts pēc otrā posma.


3. Sacensību dalībnieki
Sacensībās piedalās komandas no Latgales pašvaldībām, kā arī no citiem Latvijas novadiem.
Komandas sastāvā ir 2 laivu ekipāžas ar 2 dalībniekiem katrā. Komandām un laivu ekipāžām piesakoties jāiemaksā dalības maksa. To var iemaksāt bankas kontā, dalības maksa Ls 10 (desmit lati) no katra dalībnieka par katru kārtu.
Dalībnieku un ekipāžu skaits ir neierobežots.


4. Sacensību noteikumi
Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs. Spiningojot atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju – vizuli. Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas aizliegts.
Dalībniekiem ir jābūt makšķerēšanas kartei. Laivas nedrīkst atrasties viena no otras tuvāk par 50 m.
Sacensību sākuma laiku nosaka atbildīgais organizators un par to paziņo dalībniekiem vismaz dienu pirms starta. Nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks. Spiningošanas ilgums – 6 – 8 stundas.
Dalībnieka (laivas ekipāžas ) rezultāts, ja viņš noteiktajā laikā neatgriežas starta vietā, netiek vērtēts. Laivas ekipāža, kuras lomā ir aizliegtas zivis, tiek diskvalificēta.
Spiningošana notiek no laivas ( 2 dalībnieki vienā laivā). Dalībnieki startē ar savām laivām, atļauts lietot elektromotorus un benzīna motorus.


5. Komandu reģistrācija.
Komandas tiek reģistrētas pēc dalības maksas nomaksāšanas. Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: zannaku@inbox.lv:; elgasts@inbox.lv   faksu : fax.  Nr. – 65322649, Žannai Kufinai.
Dalības maksa jāpārskaita uz kontu: Akciju sabiedrība „SEB Latvijas Unibanka” Konta numurs LV 50 UNLA 0091 0220 8536 0 –  ar norādi  spiningošanas sacensībām.


6. Uzvarētāju noteikšana
Sacensībās tiek noteikta labākās komandas un  labākās laivu ekipāžas.


7. Apbalvošana.
Komandas un ekipāžas, kas izcīnījušas pirmo, otro, trešo vietu čempionātā, tiek apbalvotas ar piemiņas veltēm un diplomiem.
PIEZĪME Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.
Dalības maksā iekļauta makšķerēšanas licence un balvu iegāde un organizatoriskie izdevumi.


Sacensību galvenais tiesnesis- E. Dimants
Tiesnesis – Ž. Kufina.                                       
Kontakta tālruņi: Elgasts Dimants- tālr.26619939; Žanna Kufina – tālr. 29919366

Pēdējās izmaiņas: 04.07.2010.