Atmiņu pēcpusdiena Pelēču pagastā

20.03.2010.

20. martā Pelēču sieviešu klubs „Veiksmes biķeris” un Preiļu novada Vēstures un lietišķās mākslas muzejs aicināja ikvienu piedalīties politisko represēto atmiņu pēcpusdienā.


Pasākumu ievadīja Aizlūgums Nīdermuižas Romas katoļu draudzes baznīcā. Svēto Misi vadīja Nīdermuižas katoļu baznīcas prāvests Jānis Smirnovs un Pieniņu katoļu draudzes prāvests Aigars Bernāns.


Pēc aizlūguma Līvānu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Preiļu novada pilsētu un pagastu iedzīvotāji, kuriem bija jāpārdzīvo smagais represiju laiks un jāizcieš staļinisma terors, pulcējās Pelēču pamatskolā uz kopīgu pasākumu, lai atcerētos un pastāstītu. Pasākumā piedalījās arī ciemiņi no Madonas, Viesītes, Jēkabpils, Ogres, Pļaviņām un Višķu pagasta, kuri uz tālo Sibīriju tika izsūtīti no Pelēču pagasta.


Pēcpusdienu ievadīja politiski represēto kluba Pelēču nodaļas vadītājas Natālijas Rubines ievadvārdi, Pelēču pamatskolas 7. klases skolnieces Agneses Mainules lasītā dzeja un videomateriāli, kas emocionāli atsauca atmiņā tā laika skarbos notikumus.  


Klātesošos uzrunāja Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, 9. Saeimas deputāts Jānis Eglītis, Eiroparlamenta deputāte Inese Vaidere. Kalupes katoļu baznīcas koris „Glorija” (vadītāja Zigrīda Rusiņa) dziedāja garīgās dziesmas.


Pieniņu katoļu draudzes prāvests Aigars Bernāns jau vairākas reizes ir pabijis Sibīrijā pie izsūtītajiem latviešiem. Viņa stāstījumu par tālajos latviešu ciemos redzēto un dzirdēto papildināja uzņemtie videomateriāli un pašu ciema iedzīvotāju ierakstīts stāstījumi. Represēto personu dzīvesstāstu fragmenti bija apkopoti prezentācijā, ko papildināja pašu sirmo māmuļu un tēvu atmiņas par Sibīrijā pavadītajiem gadiem.


Pelēču sieviešu klubs pateicas Pelēču pamatskolas pedagogu kolektīvam (direktore Anna Karčevska) un skolas pavārēm, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejam (direktore Tekla Bekeša), muzeja speciālistam Jānim Zarānam par palīdzību pasākuma organizēšanā.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 20.03.2010.