Preiļu novada dome nolemj lauzt Preiļu pils nomas līgumu

31.03.2010.

Preiļu novada domes 26. marta sēdē tika nolemts lauzt nomas līgumu ar SIA „Projektu attīstība un investīcijas” sakarā ar līgumsaistību neizpildi par Preiļu pils nomu.


2006. gada 22. decembrī starp Preiļu novada domi un SIA „Projektu attīstība un investīcijas” tika noslēgts līgums uz piecdesmit gadiem par Preiļu pils un zemes gabala 4,9 ha platībā nomu. Nomniekam divu gadu laikā bija jāveic domes iepriekš izstrādātā tehniskā projekta korekcija, tehniskais projekts jāiesniedz būvvaldē, noteiktā laika periodā bija jāveic pils vārtu rekonstrukcija un jāiesāk pils renovācijas darbi.


2008. gadā, pamatojoties uz SIA „Projektu attīstība un investīcijas” lūgumu, dome pagarināja nomas līguma darbības termiņu, nomniekam tika izsūtīti līguma grozījumi, bet līdz šim laikam tie nav parakstīti un iesniegti pašvaldībā. 2009. gada 16. septembrī nomniekam tika nosūtīta brīdinājuma vēstule, uz kuru tāpat nav saņemta nekāda atbilde. Nomnieks nav veicis nomas maksājumus par 2009. gadu un 2010. gada trim mēnešiem, nav iesniegts tehniskais projekts būvvaldē, nav veikti projektā paredzētie būvdarbi.


Pirms jautājuma par nomas līguma laušanu izskatīšanas sēdē nomniekam tika izsūtīts uzaicinājums ierasties pašvaldībā un paskaidrot radušos situāciju, bet neviens no SIA „Projektu attīstība un investīcijas” pārstāvjiem uz jautājuma lemšanu ieradies nebija, kas nozīmē, ka par projekta virzību nomnieks neizrāda nekādu interesi.


Tā kā sākotnēji pašvaldībai tika iemaksāta drošības nauda, līdz šim finansiāli zaudējumi novada domei nav radušies.


Lai vēsturiskajai celtnei neļautu aiziet bojā, 2009. gadā dome griezās Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā līdzekļu piešķiršanai pils konservācijas darbiem no Kultūras pieminekļu izpētes, restaurācijas un glābšanas programmas. Par 9000 latu piešķirto finansējumu ir veikta pirmā stāva 46 logu ailu, otrā stāva 28 logu ailu un 8 ārējo durvju ailu aizdare ar mitrumizturīgu plātni, viļņotā šīfera jumta seguma remonts, pagaidu jumta seguma izveidošana apaļajam tornim pils austrumu pusē un mazo tornīšu apsegšana ar sietu un celtniecības plēvi.


Šī gada sākumā dome ir iesniegusi pieprasījumu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā finansējuma piešķiršanai pils 3. kārtas konservācijai 2010. gadā. Pēc līdzekļu saņemšanas plānots uzklāt pagaidu jumta segumu tornim pils rietumu pusē, veikt 20 otrā stāva logu ailu aizdari ar mitrumizturīgo plātni un novērst 2. kārtā veikto pils konservācijas darbu bojājumus.


Par pils tālāko apsaimniekošanu tiks lemts pēc nomas līguma laušanas procedūras pabeigšanas ar SIA „Projektu attīstība un investīcijas”.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 31.03.2010.