Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Brauktuvju horizontālo apzīmējumu krāsošana un atjaunošana Preiļu pilsētā”, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem un Tehnisko specifikāciju

29.03.2010.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „Brauktuvju horizontālo apzīmējumu krāsošana un atjaunošana Preiļu pilsētā”.


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets – „Brauktuvju horizontālo apzīmējumu krāsošana un atjaunošana Preiļu pilsētā”, identifikācijas nr. PND 2010/6 M, saskaņā ar iepirkuma Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


3. Iepirkuma Instrukcija pretendentiem ir pieejama elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī ar Instrukciju un tās pielikumiem var iepazīties uz vietas Preiļu novada domē 48.kabinetā (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos.


Instrukcija pretendentiem (PDF)
Pielikums nr.1. Tehniskā specifikācija (PDF)
Pielikums nr.2. Ielu horizontālo apzīmējumu izvietojums Preiļu pilsētā (PDF)
Pielikums nr.3. Pieteikuma forma (DOC)


4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2010.gada 14.aprīļa plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes kancelejā, kabinets nr.28 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00; personīgi vai pa pastu.


6. Kontaktpersona: Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr.65307327, 26432521, e-pasts: janis.skutels@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.