Preiļu Biznesa inkubators uzsāk sadarbību ar SIA `Silenta`- juridisko pakalpojumu biroju

23.03.2010.

Preiļu Biznesa inkubators uzsāk sadarbību ar SIA”Silenta”-  juridisko pakalpojumu biroju, UR reģistrēts 2006. gada 27. aprīlī.


Uzņēmuma juristi ir ar augstāko juridisko izglītību, darba pieredze iegūta, strādājot apgabaltiesā, prokuratūrā, valsts iestādēs un uzņēmumos.


Uzņēmums piedāvā juridisko palīdzību gan fiziskām, gan juridiskām personām:
1. Līgumu sastādīšanu un analīzi,
2. Pretenziju, iesniegumu, prasības pieteikumu sastādīšanu,
3. Pārstāvību tiesās, valsts / pašvaldību iestādēs uz pilnvaras pamata,
4. Nepieciešamo dokumentu sagatavošanu UR,
5. Nepieciešamo dokumentu sagatavošana darba aizsardzības un drošības organizēšanai.
6. Konsultācijas citu juridisko jautājumu risināšanā (strīdos par ģimenes tiesībām, laulības šķiršanu, uzturlīdzekļiem, mantošanas tiesībām, administratīvajiem pārkāpumiem, darba strīdiem).
7. Lietvedības un arhivēšanas pakalpojumi.
8. Parādu piedziņu uz Pilnvarojuma līguma pamata. Nododot parādnieka lietu izpildei, kreditors izsniedz Pilnvaru rīkoties kreditora vārdā, veicot visas nepieciešamās darbības likuma ietvaros, lai parāds tiktu atgriezts, tas ir, mutiski atgādinājumi parādniekam, pretenziju nosūtīšana, prasības pieteikuma sagatavošana tiesai, pārstāvība tiesā, tiesas lēmuma pārsūdzēšana apelācijas un kasācijas kārtībā (pēc nepieciešamības), izpildu raksta iesniegšana zvērinātam tiesu izpildītājam, kā arī parāda piedziņas gaitas uzraudzība, sadarbojoties ar zvērinātu tiesu izpildītāju.
9. Dokumentu tulkošanu (arī ar notariālo apstiprinājumu) 37 valodās, izmantojot sadarbības partneru pakalpojumus.


Konsultāciju cenas ir no Ls 2,00 līdz Ls 5,00


Dokumentu sagatavošana vidēji no 7,00 līdz 50,00, atkarībā no dokumenta sarežģītības.
Konsultācijas tiks organizētas katru mēnesi Preiļu Biznesa inkubatorā, Kooperatīva ielā 6 (3.satāvā), Preiļos pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruņiem 26636246, 26428039, 22830082, 65232276.


Konsultācijas aprīlī:
14. aprīlī pulksten 10.00
21. aprīlī pulksten 10.00


Aicinām uzņēmējus, privātpersonas un citus interesentus izmantot juridiskās firmas pakalpojumus.


Preiļu Biznesa inkubatora vadītāja I.Liepniece


 

Pēdējās izmaiņas: 23.03.2010.