Īpašuma segmentā katra trešā izmaksātā atlīdzība ir par mājokļa appludināšanu

22.03.2010.

Saskaņā ar ERGO datiem, visbiežāk pieteiktais zaudējumu veids īpašuma apdrošināšanas segmentā ir īpašuma appludināšana, kas veido 37% no visām šajā apdrošināšanas veidā izmaksāto ERGO atlīdzību skaita. Visbiežāk appludināto mājokļu cēloņi ir: neaizgriezti ūdens krāni, ūdensvadu vai kanalizācijas cauruļvadu plīsumi, arvien biežāk – arī plīsumi lokano šļūteņu savienojumos trauku un veļas mazgājamām mašīnām.


Apdrošināšanas sabiedrība sedz kaimiņa radītos zaudējumus savam klientam, savukārt pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas, saskaņā ar normatīvajos aktos ietverto regulējumu ir tiesīgs regresa kārtībā atgūt izmaksātos līdzekļus no atbildīgās personas.


Vidējās regresa prasība par kaimiņu appludināšanu – 302 lati
Ikvienam dzīvokļa īpašniekam ir jāņem vērā, ka LR normatīvie akti nosaka, ka viņš ir materiāli atbildīgs par nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām, kas radušās viņa vai īrnieku darbības vai bezdarbības (savlaicīgi nenomainītas komunikācijas) rezultātā. Ja appludinātajam kaimiņam ir īpašuma apdrošināšana, tad darbojas kompensācijas princips – apdrošinātājs aprēķina nodarīto zaudējumu naudas izteiksmē, izmaksā savam klientam, bet vēlāk ar regresa prasību vēršas pret vainīgo.
Jānis Sprindžuks, ERGO Latvija AAS Īpašuma apdrošināšanas un zaudējumu regulēšanas departamenta direktors: „Zaudējums kaimiņa īpašumam var tikt nodarīts apzinoties iespējamās sekas, piemēram, atstājot tekošu krānu, vai netīšām, piemēram, plīstot caurulēm. Jebkurā gadījumā atbildīgs ir dzīvokļa īpašnieks, kam arī jāuzņemas materiāla atbildība. ERGO aprēķini liecina, ka vidējā regresa prasība pret dzīvokļa īpašnieku, kas appludinājis ERGO klienta dzīvokli, sastāda vidēji 302 latus. Arvien biežāk ir gadījumi, kad vainīgā puse atsakās labprātīgi atlīdzināt zaudējumus, tādos gadījumos apdrošinātājs ir spiests vērsties ar prasību tiesā.”


Risinājums – civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Neviens dzīvokļa īpašnieks nav pasargāts no tā, ka saistībā ar viņa dzīvokli un tur esošām komunikācijām var rasties zaudējumi citu personu, tajā skaitā kaimiņa īpašumam – dzīvoklim un tā iekārtojumam. Viens no efektīgākajiem risinājumiem, kā pasargāt sevi no neparedzētiem finansiāliem izdevumiem šādā situācijā, ir iegādāties civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kas segtu šāda veida zaudējumus. Dzīvokļa īpašnieka vai īrnieka atbildības apdrošināšana ir viens no populārākajiem apdrošināšanas veidiem. ERGO eksperti norāda, ka 2 – 3 istabu dzīvoklim šāda standarta polise izmaksā ap 20 latiem gadā. Lielākā summa ERGO vēsturē, kas izvirzīta prasībā pret kaimiņu, kurš appludināja vairākus dzīvokļus, par zaudējumu atlīdzināšanu sasniedza pat 20 000 latu. Ja vainīgajai pusei civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta, nodarītos zaudējumus sedz apdrošinātājs.


Nelīdz ne vainīgā izvairīšanās, ne atbildības noliegšana
Daudzos gadījumos appludinātājs maldīgi uzskata, ka, ja savā dzīvoklī nelaidīs iekšā cietušo un apsaimniekotāju, tad neviens nevarēs pierādīt, ka zaudējums apakšējam dzīvoklim ir nodarīts tieši viņam piederošo cauruļu vai iekārtu dēļ. ERGO speciālisti brīdina, ka regresa prasība pret vainīgo pusi būs pietiekami pamatota, ja apsaimniekotājs būs konstatējuši šo faktu pēc izslēgšanas metodes – pārbaudot iespējamos kaimiņu dzīvokļus un koplietošanas telpās kopējās komunikācijas.


Par ERGO apdrošināšanas grupu
„ERGO Latvija” AAS un „ERGO Latvija Dzīvība” AAS pārstāv starptautisko apdrošināšanas sabiedrību ERGO, kas apvieno 135 apdrošināšanas sabiedrības 31 pasaules valstī.
ERGO ir vienīgā apdrošinātāju grupa Baltijā, kas darbojas dzīvības, nedzīvības, pensiju un veselības apdrošināšanas segmentos Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Pēc 2009.gada datiem ERGO ir trešā lielākā šāda veida apdrošināšanas kompānija Baltijas reģionā vairāk nekā 400 000 klientus.
ERGO sabiedrībai Latvijā ir plašākais pārdošanas tīkls Latvijā ar 4 reģionālajām filiālēm, kas koordinē 51 biroju, 365 apdrošināšanas starpniekus, kā arī sadarbojas ar 97 brokeru sabiedrībām un 6 bankām. ERGO sniedz daudzpusīgu apdrošināšanas pakalpojumu klāstu gan risku apdrošināšanā, gan dzīvības apdrošināšanā.


Inese Kronberga
ERGO Latvija AAS
Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.