Preiļos ģimenes ar bērniem var saņemt pārtikas pakas no Pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai”

18.03.2010.


 


Biedrībā „Mūsmājas” ģimenes ar bērniem, kurās kāds no strādājošajiem kopš 2008. gada jūnija krīzes rezultātā ir kļuvis par bezdarbnieku, var saņemt pārtikas pakas no Pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai”. Lai ģimene saņemtu pārtikas paku, ir jābūt spēkā nosacījumiem:


     ģimenei pašvaldība nav piešķīrusi un formālu iemeslu dēļ nevar piešķirt trūcīgās ģimenes statusu;
     ģimenes ienākumi ir zemāki par iztikas minimumu.


Izņēmumu gadījumos paku var piešķirt ģimenēm, kuras ekonomiskā krīze skārusi citos veidos nekā darba zaudējums (kritiski samazināta alga, bankrotējis savs uzņēmums, zuduši citi ienākumi, finanšu samazināšanas dēļ atņemta budžeta vieta augstskolā vai stipendija citā izglītības iestādē u.c.). Tomēr šīs ģimenes nebūs prioritārās. Viena ģimene no Pārtikas bankas var saņemt vienu pārtikas paku. Ģimenes ar 6 un vairāk cilvēkiem var saņemt divas pakas, ja organizācijai tās ir pieejamas. Izvēles situācijā priekšroka tiek dota pirmajai pakai citai ģimenei, tikai pēc tam izsniedzot otru paku lielajām ģimenēm.


Lēmumu par pakas piešķiršanu pieņem, balstoties uz iepriekš aprakstītajiem kritērijiem, kā arī pārbaudot informācijas patiesumu, sazinoties ar pašvaldības sociālo dienestu, apsekojot ģimenes vai pieprasot attiecīgās izziņas.


Ja pašvaldības Sociālais dienests nevar apliecināt ģimenes pieteikumā uzrādīto datu patiesumu, biedrība „Mūsmājas” var pieprasīt ģimenei iesniegt nepieciešamās izziņas par bezdarbnieka statusu no Nodarbinātības valsts aģentūras, par ienākumiem un darba attiecībām no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī citas izziņas atbilstoši situācijai


Lai saņemtu pārtikas paku, cilvēkiem jāgriežas biedrībā „Mūsmājas” Preiļos, Aglonas ielā 1a, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 15.00 un jāiesniedz “Pieteikums Pārtikas bankas palīdzības saņemšanai”, tālr. informācijai 65322157 vai 65320124. Preiļu novada lauku iedzīvotāji var griezties pie sava pagasta sociālā darbinieka.


Rita Kokorīte,
biedrības „Mūsmājas” projektu vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.