Deju kopai „Gaida” – 25. dzimšanas diena

18.03.2010.

Ar mīlestību sākas visas lietas un visas arī turpinās. Mīlestība uz deju, saviem tuvākajiem, savu zemi, draugiem. Deja – tā ir sava pasaule, kura ir jāatrod, kurā ir jāieiet, kurā ir jāprot dzīvot, jo šī pasaule kļūst par Tavas dzīves sastāvdaļu.


Preiļu 1. pamatskolā (agrāk vidusskolā) latviešu tautas dejai ir bijusi atvēlēta svarīga vieta. Nekas nerodas tāpat un tukšā vietā. Arī tautas dejas mācīšanas tradīcijas mūsu skolā ir iesākušās gana sen.


Šogad paliek 50 gadu, kopš Preiļu 1. vidusskolā 1959./60. mācību gadā skolotājas Eleonoras Bleives vadībā sāka darboties pirmais tautas deju kolektīvs, kas ar izciliem panākumiem piedalījās turpmākajos  Dziesmu un deju svētkos.


Bērnus dzīvespriecīgam un aizraujošam dejas solim mūsu skolā ir mācījušas skolotājas Tekla Vaivode, Spulga Vilcāne, Maruta Kozlova, Silvija Kurtiņa, pašlaik strādā Ilze Broka. Lielu un sirsnīgu paldies viņām saka daudzi jo daudzi mūsu skolas absolventi.


Šogad svinam 25 gadus, kopš darbojas deju kopa „Gaida” . Pavasarī – 1. maijā aicinām visus bijušos dejotājus, draugus, vecākus un pilsētas iedzīvotājus uz mūsu jubilejas koncertu.


Izdejosim kopā pavasari, kad gaiss ir ievziedu smaržu un bērzu pirmā zaļuma pārņemts, kad pasaule aizrauj katru sava skaistuma pārpilnībā; ņemsim pie rokas skaistmāsiņu un griezīsim uz dāldera danci kopā ! Laiks svinēt mirkli.


Tā ir bijis no laika gala, ka Preiļos dejo. Un tā tas būs, kamēr pašiem prieks par to.


Gaida Ivanova,
deju kopas ”Gaida” vadītāja


 

Pēdējās izmaiņas: 18.03.2010.