`Latvijas Avīze` aicina piedalīties vēstuļu konkursā `SIEVIETE LATVIJAI 2010`

18.03.2010.


Laikraksts „Latvijas Avīze” martā un aprīlī ikvienu aicina piedalīties ikgadējā vēstuļu konkursā „Sieviete Latvijai 2010”.


Pārlūkojot “Latvijas Avīzi”, iespējams, ievērojāt mūsu laikraksta izsludināto konkursu “Sieviete Latvijai 2010”. Jau 13. gadu rīkojam vēstuļu konkursu, kurā aicinām rakstīt par Latvijas sievietēm un viņu nenovērtējamo veikumu gan ģimenē, gan uzņēmumā, gan pagastā un pilsētā. Iespējams, darba steiga nav ļāvusi iedziļināties konkursa nolikumā, tāpēc šajā vēstulē akcentējam galveno:


     l Kandidātes aicinām pieteikt trīs nominācijās:
     1. Sievietei par uzdrīkstēšanos būt uzņēmējai
Viņas ir spēcīgas personības, kas spēj riskēt, apgūt jaunas iemaņas un nodibināt savu uzņēmumu. Godināsim sievietes, kas uzdrošinās un sasniedz rezultātus!
     2. Sievietei par nesavtīgu darbu sabiedrības labā
Mums līdzās ir sievietes, kas strādā, nedomājot par pateicību, naudu vai varu. Viņas strādā, jūtot aicinājumu. Godināsim sievietes, kas nesavtīgi darbojas sabiedrības labā, negaidot atlīdzību!
     3. Sievietei par ģimenes stiprināšanu
Šīs sievietes kopj un uztur dzimtas tradīcijas, rūpējoties, lai ģimenē valdītu savstarpēja cieņa, mīlestība un sirsnība. Godināsim sievietes, kuras stiprina ģimeni!


    l Konkursa dalībnieces izvirza lasītāji, izvēloties sev piemērotāko veidu:
    ◦ Uzrakstot vēstuli vai aizpildot anketu žurnālos “36,6°”, “Mājas Viesis”, “Praktiskais Latvietis” vai laikrakstā “Latvijas Avīze”, sūtīt “Latvijas Avīzei” Dzirnavu ielā 21, Rīgā, LV-1010.
    ◦ Aizpildot anketu internetā www.la.lv vai www.mammam.lv.


   l Kandidāšu pieteikšana konkursam līdz 2010. gada 7. aprīlim.
 
 Mums līdzās ir tik daudz radošu sieviešu, arī jūsu uzņēmumā vai tuvākā apkārtnē darbojas enerģiskas un cienājamas, bet plašākai sabiedrībai līdz šim nepazīstamas sievietes. Palūkojieties apkārt un iesakiet savu kandidāti! Uzdāviniet iespēju šīm sievietēm iegūt dažādas balvas. Katras nominācijas uzvarētāja saņem Hipotēku bankas Eko karti ar naudas balvu Ls 500 un citas pārsteiguma balvas. Kā arī Eiroparlamenta deputātes Ineses Vaideres dāvāto speciālbalvu – braucienu uz Briseli. Arī vēstuļu un anketu autoriem iespēja saņemt dažādas pārsteiguma balvas.


Labu vārdu gluži kā labu darbu nekad nevar būt par daudz.


Kandidātes konkursam var pieteikt līdz 7. aprīlim. Ar konkursa noteikumiem var iepazīties laikrakstā “Latvijas Avīze”, žurnālos “Mājas Viesis”, „36,6°” un “Praktiskais Latvietis”, kā arī portālā „Mammam.lv.”. Sīkāka informācija un aizpildāma anketa atrodama „Latvijas Avīzes” mājas lapā www.la.lv.


Jūsu „Latvijas Avīze”

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.