Turpinās būvdarbi projekta „Preiļu novada Krīzes centra izveide Preiļu novada pansijā” ietvaros

08.02.2010.

Turpinās ERAF projekta „Preiļu novada Krīzes centra izveide Preiļu novada pansijā” (vienošanās Nr. 3DP/3.1.4.4.0/08/APIA/VRAA/028/006) īstenošana.


Atbilstoši 2009. gada 3. septembrī noslēgtajam līgumam starp Preiļu novada domi, SIA „Preiļu Saimnieks, (ēkā tiek īstenots arī valsts investīciju projekts, ko īsteno SIA „Preiļu Saimnieks, kas veica kopēju iepirkumu būvdarbiem visam objektam) un būvuzņēmēju SIA „Lata CMD” ēkā notiek vērienīgi būvdarbi, pārbūves darbi.


Ēkā Jaunatnes ielā 1, Līčos tiek atjaunota kompleksi, ERAF projekta ietvaros „Preiļu novada Krīzes centra izveide Preiļu novada pansijā” ēkās trešajā stāvā tiks izvietots Krīzes centrs.
Neskatoties uz bargo ziemu ēkā tiek veikti iekšdarbi, Krīzes centrā tiek ierīkotās iekšējās komunikācijas, izveidotas starpsienas atbilstoši tehniskajam projektam.


Atbilstoši iepirkumu rezultātiem, noslēgtajiem līgumiem kopējās Krīzes centra izmaksas ar būvuzraudzību un autoruzraudzību sastādīs ap Ls 80 973, tai skaitā 9% pašvaldības līdzfinansējums. Lai projekts tiktu veiksmīgi īstenots Preiļu novada dome kārtējā marta domes sēdē lems par īstermiņa aizņēmumu projekta priekšfinansēšanai.


Projekts tiek finansēts no Eiropas reģionālā attīstības fonda.

Zigmārs Erts,
Preiļu novada attīstības daļas vadītājs

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.