27. martā Preiļu novada kausa izcīņas sacensības vieglatlētikā telpās

27.03.2010.

13. martā plānotās Preiļu novada kausa izcīņas sacensības vieglatlētikā telpās pārceltas uz 27.martu. Ar sacensību nolikumu var iepazīties šeit.N O L I K U M S


Preiļu novada Domes kausa izcīņas sacensībām vieglatlētikā telpās pieaugušajiem un Preiļu novada BJSS sacensībām vieglatlētikā telpās  1994.-96.g.dz. 1. Mērķis un uzdevumi.
• Popularizēt un attīstīt vieglatlētiku Preiļu novadā .
• Nodrošināt sacensību praksi jaunajiem vieglatlētiem.


2. Laiks un vieta.
• Sacensības notiks 2010.gada 27.martā Preiļu 2.v-sk. vieglatlētikas manēžā. Sacensību sākums plkst. 10.30.


 3. Vadība.
• Sacensības organizē Preiļu novada dome un Preiļu novada BJSS vieglatlētikas nodaļa
• Sacensību galvenais tiesnesis – Aleksandrs Iļjins
Sacensību galvenā sekretāre – Viktorija Neištadte


 4. Dalībnieki.
• Sacensības tiek organizētas pieaugušajiem(1993.g.dz. un vecākiem) un 1994.-96.g.dz. sportistiem.
• Tiek uzaicinātas Krāslavas nov., Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes nov.,  Daugavpils pilsētas, Daugavpils nov., Ludzas nov., Viļānu nov., Līvānu VK, Līvānu BJSS komandas.
• Komandas sastāvs pieaugušajiem – 6 dalībnieki, 1994.-96.g.dz. – 5 dalībnieki un 1 treneris-pārstāvis.


5. Sacensību programma.
• Pieaugušajiem  sievietēm un vīriešiem (1993.dz.g.un vecākiem)
60m, 60m/b, 500m, 2000m, tāllēkšana, augstlēkšana, trīssoļlēkšana


•  Jaunietēm un jauniešiem (1994.-96.dz.g.)
60m, 60m/b, 1000m, 1000 m soļošana, tāllēkšana, augstlēkšana, trīssoļlēkšana 6. Uzvarētāju noteikšana.
• Sacensības ir individuālas. Katrs dalībnieks drīkst startēt 2 disciplīnās. Uzvarētāji tiek noteikti atbilstoši vieglatlētikas sacensību noteikumiem.


7. Apbalvošana.
• 1.vietu ieguvēji pieaugušo grupā tiek apbalvoti ar Preiļu novada domes kausiem un diplomiem, 2.-3.vietu ieguvēji ar diplomiem.
• 1.-3.vietas ieguvēji 1994.-96.dz.g. grupā tiek apbalvoti ar Preiļu nov. BJSS medaļām un diplomiem.


8. Pieteikumi.
• Pieteikties sacensībām 27.martā starta vietā.
• Visi izdevumi, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās ir uz komandējošo organizāciju vai dalībnieku rēķina.

Pēdējās izmaiņas: 27.03.2010.