Stājušies spēkā MK noteikumi par atbalstu uzņēmumu radīšanai un attīstībai, ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu

06.03.2010.

6. martā stājušies spēkā jauni MK noteikumi Nr. 132 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)””.


Līdz ar to spēku zaudējuši MK 2008. gada 21. aprīļa noteikumi Nr. 300.


Ar noteikumiem var iepazīties Preiļu novada domes mājas lapas www.preili.lv sadaļā „Lauksaimniekiem” vai www.laukutikls.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.