Parakstīta Vienošanās par sadarbību starp Pleskavas apgabalu un Latgales plānošanas reģionu

03.03.2010.

2010. gada 3. martā Pleskavā Latgales plānošanas reģiona (LPR) oficiālās delegācijas vizītes laikā Pleskavas apgabalā (Krievijas Federācija) tika parakstīta Vienošanās par sadarbību starp Krievijas un Latvijas pierobežas reģioniem.


„Pleskavas apgabals un Latgales reģions ir prioritārās teritorijas pierobežu sadarbības programmas (Eiropas Savienība – Krievija 2007. – 2013. gads) realizācijā, tāpēc Vienošanās parakstīšana starp Pleskavas apgabala administrāciju un Latgales plānošanas reģionu kļūs par jaunu posmu sadarbības attīstīšanā un nostiprināšanā, jaunu ideju un projektu realizācijā”, pēc dokumenta parakstīšanas teica Pleskavas apgabala gubernatora vietnieks Genādijs Bezlobenko.


Pēc LPR attīstības padomes priekšsēdētājas Ritas Strodes domām, diviem pierobežas reģioniem ir labas perspektīvas turpmākai kopīgai sadarbībai. „Pleskavas apgabalā Latgales reģiona pārstāvji jau sen nejūtas kā viesi, bet gan kā partneri. Līdz šim mēs sadarbojāmies humanitārajā sfērā. Vienošanās, kas tika parakstīta šodien, ļaus paplašināt sadarbības virzienu, tai skaitā arī ekonomiskajā sfērā, uzņēmējdarbības veicināšanas jomā”, – teica Rita Strode.


Jāpiemin, ka sadarbība starp reģioniem aizsākās ar kopīgu projektu realizāciju pārrobežas sadarbības programmu ietvaros tādās jomās kā uzņēmējdarbība, transports un loģistika, ekoloģiskā izglītība, kultūras iestāžu sadarbība. Pēc vairāku projektu realizācijas tika izteikta vēlēšanās šo veiksmīgo sadarbību turpināt.


2009. gada maijā norisinājās pirmās reģionālo pārstāvju pārrunas, kurās tika pieņemts lēmums par Vienošanās par sadarbību izstrādi un parakstīšanu. Atbilstoši prioritātēm reģioni vienojās par sadarbības attīstīšanu ekonomiskajā, zinātniski tehniskajā, kultūras un humanitārajā jomā. Reģioni turpinās sadarbību informācijas un kontaktu apmaiņā, veicinās kopīgo projektu realizāciju, kopīgo pasākumu un izstāžu organizēšanu, draudzīgu attiecību stiprināšanu starp Pleskavas apgabala un Latgales reģiona sadarbības organizācijām.


Pleskavas apgabals – vienīgais no Krievijas reģioniem, kurš robežojas ar Latviju. Starptautiskās sadarbības ietvaros Pleskavas apgabala administrācija perspektīvā plāno attiecību sekmīgu attīstīšanu ar Latvijas Republiku. Jau vairāku gadu garumā pierobežas un kultūras sadarbība tiek saglabāta un attīstīta samērā augstā līmenī, tā tiek uzskatīta par galveno nosacījumu veiksmīga dialoga veidošanā un kalpo kā garantija labākai abu tautu savstarpējai sapratnei. Piedalīties Pleskavas apgabalā notiekošajos svētkos un festivālos tradicionāli tiek aicināti arī tautas mākslas un radošie kolektīvi no Latvijas.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.