Meklējam inovatīvus un radošus uznēmumus (līdz 30. martam)!

08.03.2010.

Marijas 13/3, Rīga, LV1666
Tel. +371 67820089
Fakss +371 67213233
info@norden.lv, www.norden.lv


Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma aicina pieteikties dažādu zināšanu ietilpīgu un radošu uzņēmējdarbības nozaru pārstāvjus finansējuma iegūšanai mācību un darba prakses braucieniem, kā arī sadarbības tīklu veidošanai starp Baltiju un Ziemeļvalstīm.


Pieteikumu iesniegšanas galatermiņš: 2010. gada 30. marts.


Kopīgā Baltijas un Ziemeļvalstu mobilitātes programma „Uzņēmējdarbība un rūpniecība” tika uzsākta 2009. gadā, lai sniegtu finansiālu atbalstu sadarbības projektu īstenošanai visāa NB8 (Nordic-Baltic 8) valstīa: Dānijā, Igaunijā, Īslandē, Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā, Somijā un Zviedrijā. 


Pirmajās divās pieteikumu kārtās vairāk nekā divi miljoni dāņu kronu (DKK) tika piesķirti 50 dažādiem sadarbības projektiem starp Baltiju un Ziemeļvalstīm vairākās uzņēmējdarbības jomās: energoefektivitāte, vēja enerģijas tehnoloģijas, biomedicīna, tūrisms, kokapstrāde, IT, dizains, kino industrija, kā arī citās nozarēs.


Lielākā daļa atbalstīto projektu ietvēra sevī vairākus sadarbības tīklus veicinošus pasākumus, kurā iesaistīti vairāki Baltijas jūras reģionā operējoši biznesa inkubatori un tehnoloģiskie parki. Apjomīgākais programmas ietvaros realizētais projekts bija „Riga Meetings” kino industrijas forums, kas norisinājās pērnā gada oktobrī Rīgā un pulcēja 30 kino industrijas profesionāļus no Baltijas un Ziemeļvalstīm, kā arī apmēram 15 Latvijas kino industrijas pārstāvjus.


Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmu finansē Ziemeļvalstis un Baltijas valstis vienādā apjomā, pamatojoties uz relatīvo šo valstu ekonomikas apmēru. Programmu administrē Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā: www.norden.lv


Kārlis Valters, Padomnieks, ZMP birojs Latvijā
karlis@norden.lv; 67213231


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.