Informācija bioloģiskajiem lauksaimniekiem

23.03.2010.

MK noteikumi Nr.282, kuri nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai – vides un lauku ainavas uzlabošanas pasākumiem, ir paredzēti grozījumi, kas ļaus pieteikties „Agrovides” apakšpasākumā  „Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība” arī jauniem pretendentiem, kuri būs sertificējušies 2010. gadā. Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāciju Latvijā veic divas sertifikācijas institūcijas – „Vides kvalitāte” Salaspilī un „STC” Priekuļos.


Tiem zemniekiem, kuri vēlas turpmāk saimniekot bioloģiski un pieteikties uz atbalstu, pieteikums vienā no šīm institūcijām bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanas sertifikācijai jāiesniedz līdz 1. aprīlim.


Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas (LBLA) biedru pilnsapulce notiks 23. martā Salaspilī, kultūras namā „Rīgava”, Līvzemes iela 7, no plkst.11.00  līdz plkst. 16.00. Reģistrācija no plkst.10.00.


Ja vēl neesi LBLA biedrs, pievienojies tīras vides saglabātāju, veidotāju un ražotāju saimei!


LBLA Preiļu nodaļas vadītāja Ilze Sola, m.t. 28345107


 

Pēdējās izmaiņas: 23.03.2010.