Izsolei tiek piedāvāta automašīna VW PASSAT

15.03.2010.

Izsolei tiek piedāvāta automašīna VW PASSAT, reģistrācijas Nr.DG 3064, šasijas Nr.WVWZZZ31ZJE023315, izlaiduma gads – 1988., izsoles nosacītā sākumcena Ls 446,00 (četri simti četrdesmit seši lati un 00 santīmi).


Izsolāmo automašīnu var apskatīt katru darbdienu, Domes darba laikā, iepriekš saskaņojot ar Preiļu novada domes izpilddirektora vietnieku Juri Kovaļevski pa tālruni 26410521.


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu Preiļu novada domes kancelejā, kab. Nr. 28, darba laikā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos.


Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža līdz – 2010.gada 15.martam plkst. 12.00 Preiļu novada domes kancelejā, kab. Nr. 1, Raiņa bulvāris 19, Preiļos.


Automašīnas izsole notiks 2010. gada 15.martā Preiļu novada domē, Raiņa bulvāris 19, Preiļos, plkst. 14.00.

Pēdējās izmaiņas: 15.03.2010.