13. martā notiks Preiļu novada pagastu ziemas sporta spēles

13.03.2010.

Laikā, kad vēl nesteidzina pavasara darbi, bet dienas kļuvušas garākas uz Preiļu novada pagastu 1.ziemas sporta spēlēm 13.martā Preiļu novada BJSS telpās tiek aicināti Pelēču, Saunas, Aizkalnes un Preiļu pagastu iedzīvotāji. Sportiskākais pagasts tiks noskaidrots sacensībās piecos sporta veidos.


 


Preiļu novada pagastu ziemas sporta spēļu nolikums.


I.Mērķis un uzdevums.
     1.Popularizēt sportu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu pagastu iedzīvotāju vidū.
     2.Dot iespēju Preiļu novada pagastu iedzīvotājiem sporta aktivitātēs noskaidrot sportiskāko pagastu.


II. Laiks un vieta.
      Sacensības notiks 2010. gada13. martā plkst. 11.00 Preiļu novada BJSS telpās.


III. Sacensību programma.
        1.Basketbols.
        2.Volejbols.
        3.Galda teniss.
        4.Šautriņu mešana.
        5.Svaru bumbas celšana.


IV. Sacensību nosacījumi.
        Ziemas sporta spēlēs tiek aicināti piedalīties Preiļu novada Saunas, Aizkalnes, Pelēču un Preiļu pagastu komandas. Sacensībās pagastu pārstāv administratīvajā teritorijā dzīvojošie vai pagastā strādājošie iedzīvotāji. Komandā drīkst iekļaut vidējās vai augstākajās mācību iestādēs studējošos, kuri dzīvoja dotajā pagastā. Basketbolā, volejbolā un svaru bumbu celšanā drīkst startēt 16 gadus sasniegušie un vecāki. Galda tenisa un šautriņu mešanas sacensībās drīkst iekļaut arī jaunākus dalībniekus. Par savu veselības stāvokli dalībnieks atbild pats, par ko parakstās pirms sacensībām. Sīkāka informācija un noteikumi pa sporta veidiem papildus atsevišķi.


V. Apbalvošana.
        Par uzvaru atsevišķos sporta veidos komanda tiek apbalvota ar kausu, II – III vietu ieguvēji ar diplomiem. Kopvērtējumā uzvarētājkomanda  tiek apbalvota ar ceļojošo kausu. Svaru bumbu celšanā un šautriņu mešanā individuālie laureāti tiek apbalvoti ar Preiļu novada diplomiem.


VI. Pieteikumi .
         Komandu pieteikumi un apstiprinājumi iesniedzami līdz 8. martam pie Preiļu novada sporta darba speciālista pa e-pastu vai telefoniski: 29556446.


 


Pielikums Preiļu novada pagastu ziemas sporta spēlēm.


BASKETBOLS. Laukumā spēlē 5 : 5 spēlētāji neatkarīgi no dzimuma, atbilstoši nosacījumiem ne jaunāki par 16 gadiem. Spēles ilgums 2 x 10 minūtēm. Ja ir trīs komandas – spēles notiek pēc riņķa sistēmas, ja vairāk pēc izslēgšanas principa.


VOLEJBOLS. Laukumā 6 spēlētāji neatkarīgi no dzimuma un vecuma. Spēle ilgst līdz uzvarai divos setos. Izspēļu kārtība atkarīga no komandu skaita.


SVARU BUMBU CELŠANA. Sacensības notiek divās svaru kategorijās – zem un virs 85 kg. Sacensības sastāv no diviem vingrinājumiem: svaru bumbu grūšana no pleca ( rezultāts tiek vērtēts ar koeficentu 3) un svaru bumbas raušana ar vienu un otru roku ( tiek vērtēts mazākais rezultāts ar koeficentu 1). Vieglā svara kategorijā vingrinājumus izpilda ar 16 kg svaru bumbām , smagā svara kategorijā ar 24 kg svaru bumbām. Sacensībās vērtē trīs augstvērtīgākos rezultātus no abām grupām.


GALDA TENISS. Komandā trīs dalībnieki neatkarīgi no dzimuma un vecuma. Spēle no notiek pēc galda tenisa spēles noteikumiem līdz uzvarai trijos setos. Komandu vērtējumā uzvar komanda ar mazāko vietu summu.


ŠAUTIŅU MEŠANA. Komandā trīs dalībnieki neatkarīgi no dzimuma un vecuma. Dalībnieki izpilda 10 ieskaites metienus ( uzvar dalībnieks ar lielāko punktu summu – max. 100 punkti), komandu vērtējumā uzvar komanda ar mazāko izcīnīto vietu summu.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.03.2010.