Hipotēku bankas Klientu kluba „Mēs paši” Preiļu reģionālās atbalsta grupas 2010. gada projektu konkurss

22.02.2010.

Projektu konkursa organizētāji  – Hipotēku bankas Klientu klubs „Mēs paši” (turpmāk tekstā – Klientu klubs), kas darbojas saskaņā ar Hipotēku bankas Klientu kluba „Mēs paši” nolikumu.


Projektu konkursu finansē – VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.


Projektu konkursa mērķis – realizējot attīstības bankas principus, veicināt iedzīvotāju un to grupu iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu konkrētās kopienas teritorijā.


Informācija par projektu www.hipo.lv mājaslapā. 


Nolikums:  PDF  |  DOC
Pieteikuma veidlapa:  PDF  |  DOC
Ieteikumi pieteikuma noformēšanai konkursam:  PDF  |  DOC
ATSKAITE par projekta realizāciju:  PDF  |  DOC

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.