Aizgavēnis Pelēču pamatskolā

22.02.2010.

Metens nāk, Metens nāk,
Ko Metens atnesīs?
Cūkas ausi atnesīs,
Miežu miltu plācenīti. 
 

Aizgavēnis (Metenis, Vastlāvis, Budēļi, Pīrāgu diena u.c.) ir ziemas pavadīšanas un pavasara gaidīšanas godi starp Ziemassvētkiem un Lieldienām, tas ievada pavasara darbu sākumu.
16. februārī, 7 nedēļas pirms Lieldienām, arī mūsu skolā tika svinēts Aizgavēnis. Par to parūpējās 5. un 6. klase. Viņi kopā ar savām audzinātājām bija ieplānojuši dažādas jautras izdarības Meteņdienai.

Aizgavēnī svarīgi braukt tuvos vai tālos ciemos, ar ragaviņām laisties no kalna, lai augtu gari lini, lai būtu laba raža. Šāda iespēja tika sagādāta. Skolēni un skolotāji tika vizināti zirga kamanās, Meteņbērni brauca ar ragaviņām, viens otru vizināja uz maisiem, veica dažādas stafetes ar slēpēm, meta pikas mērķī, veidoja zīmējumus sniegā un viļājās. Šādi mēs palīdzējām pavasarim kausēt sniegu un ātrāk atrast ceļu pie mums.

Nākamais svarīgais uzdevums Aizgavēnī ir sacensties. Komandas sacentās pankūku cepšanā. Līdzīgi mūsu Meteņiem, slāvu tautas šajā laikā svin Maslenicu. Tas ir septiņu dienu ilgs pasākums. Pankūkas ir svarīgs ēdiens šajos svētkos. Tām taču ir apaļa forma kā saulītei. Katrs mēģināja pagatavot jautru masku. Meteņos pēdējo reizi ejam ķekatās, un tad maskas noliksim līdz nākamajiem Mārtiņiem. Pārbaudījām, kā zinām tautas dziesmas, vai protam pateikt labu vārdu viens otram un uzmundrināt pankūku cepējus. Iepazīstoties ar ticējumiem, mēs secinājām, ka šogad būs bagāta sēņu un ogu raža.

Jau senos laikos latvieši Aizgavēnī atvadījās no ziemas. Arī mēs tā izdarījām, jo garā, dziļā ziema jau sāk apnikt. Tāpēc, ideju aizņēmušies no slāvu tautas (mūsu skolā daudzi skolēni nāk no krievvalodīgām ģimenēm), izveidojām salmu lelli un pasākuma beigās to sadedzinājām, sakot: „Tagad, ziema, ej prom, bet atgriezies pēc gada!”

Un vēl – Metenī obligāti jādejo saimniecei, lai saimniecībā veiktos visi darbi. Budēļi izdancināja mūsu skolas saimnieces: direktori un mācību daļas vadītāju.

Visi kopā būsim parūpējušies, lai mums šis gads būtu labs, bagāts un veiksmīgs.

Pēdējās izmaiņas: 22.02.2010.