VID semināri nodokļu maksātājiem Preiļu novada pagastos

01.03.2010.

Preiļu novada lauku teritorijās notiks VID semināri nodokļu maksātājiem par grozījumiem nodokļu likumdošanā, kas stājas spēkā ar 2010. gada 1. janvāri:


1. martā plkst. 13.00 – Saunas pagasta pārvaldes Tautas nama zālē


3. martā.plkst.13.00 – Aizkalnes pagasta pārvaldes zālē


3. martā plkst.15.00 – Pelēču pagasta pārvaldes TN zālē.


Sīkāka informācija pie lauku attīstības speciālistes Elzas Spodras Elstes, kontakttālrunis:29426188.

Pēdējās izmaiņas: 01.03.2010.