Gūst atbalstu Pašvaldību savienības prasība invalīdu pārvadājumus arī pilsētu maršrutos kompensēt no valsts budžeta

08.02.2010.

Nedēļā no 8. līdz 12.februārim Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) prasība invalīdu pārvadājumus sabiedriskajā transportā arī pilsētu maršrutos kompensēt no valsts budžeta ir guvusi Ministru kabineta (MK) un Sociālās drošības tīkla stratēģijas uzraudzības darba grupas atbalstu. Tas ļauj cerēt, ka martā Saeimā 3.lasījumā tiks pieņemts pārstrādātais Invaliditātes likums un ka, sākot ar 2010.gada 2.ceturksni, republikas pilsētu pašvaldības saņems valsts budžeta kompensāciju invalīdu pārvadājumiem pilsētu maršrutos.


Otrdien, 9.februārī, MK izskatīja RAPLM informatīvo ziņojumu „Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas gaitu 2009.gadā”. LPS padomnieks tehnisko problēmu jautājumos Aino Salmiņš MK atkārtoja LPS prasību no valsts budžeta kompensēt invalīdu pārvadājumus arī pilsētu maršrutos. MK protokollēmums uzdeva: „Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju izvērtēt iespējas Sociālās drošības stratēģijas ietvaros sniegt atbalstu skolēnu pārvadājumu lauku apvidos nodrošināšanai un transporta kompensāciju nodrošināšanai invalīdu pārvadājumiem.”


Piektdien, 12.februārī, Sociālās drošības tīkla stratēģijas uzraudzības darba grupas sēdē LPS padomnieks Aino Salmiņš pieprasīja iekļaut Sociālās drošības tīkla stratēģijā invalīdu pārvadājumu kompensēšanu pilsētu maršrutu sabiedriskajā transportā. Darba grupa atbalstīja šo LPS prasību. Par skolēnu pārvadājumu nodrošināšanu lauku apvidos darba grupa lems pēc 15.marta, kad RAPLM būs saņemtas atskaites par skolēnu pārvadājumu kompensācijām 1.ceturksnī.     


Kā jau ziņots, 3.februārī, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē tika izskatīti priekšlikumi likumprojekta „Invaliditātes likums” 3.lasījumam. Atsaucoties uz LPS un Pasažieru pārvadātāju asociācijas priekšlikumiem, Saeimas komisija noraidīja satiksmes ministra Kaspara Gerharda priekšlikumu, kas paredzēja saglabāt esošo regulējumu par braukšanas maksas atvieglojumiem pilsētu maršrutos invalīdiem. Komisija 3.lasījumā akceptēja šādu redakciju 12.panta pirmās daļas 5.punktā: „nodrošinot tiesības par valsts budžeta līdzekļiem bez maksas braukt Latvijas Republikas teritorijā ar visu veidu sabiedrisko transportu, izņemot aviotransportu, taksometrus un pasažieru pārvadājumus pa iekšējiem ūdeņiem, personām ar 1 un 2.invaliditātes grupu, bērniem ar invaliditāti un personai, kas pavada personu ar 1.invaliditātes grupu vai bērnu ar invaliditāti”. Paredzams, ka šis likums tiks pieņemts martā. Šī norma deva LPS tiesības aicināt valdību steidzami risināt jautājumu par invalīdu braukšanas maksas atvieglojumu segšanu no valsts budžeta vai no Pasaules Bankas aizdevuma. Saskaņā ar LPS un valdības noslēgto 2010.gada domstarpību un vienošanās protokolu pilsētu maršrutos atvieglojumi invalīdiem izmaksā 4,9 miljonus latu.


Sarunās ar Pasaules Banku (PB) LPS 18.janvārī lūdza PB palīdzēt atrisināt jautājumu par invalīdu pārvadājumu finansēšanu pilsētu sabiedriskajā transportā, prasot FM 2010.gadā piešķirt šim mērķim nepieciešamos 4,9 miljonus latu no finansējuma Sociālās drošības tīklam. 


Valsts kompensē invalīdu pārvadājumus sabiedriskā transporta starppilsētu, kā arī vietējos un reģionālajos maršrutos, bet tos nekompensē pilsētu maršrutos. Tajā pašā laikā Invaliditātes likums paredz, ka invalīdi var braukt par velti jebkurā sabiedriskajā transportā, izņemot taksometrus, aviotransportu un pārvadājumus pa iekšējiem ūdeņiem.


No Sociālās drošības tīkla 2010.gadā piešķirts 6,1 miljons latu invalīdu pārvadājumu finansēšanai starppilsētu un vietējos un reģionālos maršrutos, bet pilsētu maršrutos invalīdu pārvadājumiem nepieciešamie 4,9 miljoni latu nav piešķirti.


18.janvāra sarunās LPS lūdza PB pārstāvjus palīdzēt panākt arī to, lai no sociālās drošības tīkla sniegtu finansiālu atbalstu visām pašvaldībām, kurām tas nepieciešams skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai, nevis tikai tām, kurās slēgtas vai reorganizētas skolas. LPS arī lūdza kompensēt ne tikai pašvaldību skolēnu autobusu iegādi un uzturēšanu, bet arī skolēnu biļetes sabiedriskajā transportā un jebkurus citus skolēnu pārvadājumu izdevumus. PB pārstāvji apsolīja pārrunāt šo jautājumu ar FM un nodrošināt finansiālo atbalstu skolēnu pārvadājumiem visām pašvaldībām, kam tas nepieciešams. 
 ___________________________________________________________________
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno republikas pilsētu un novadu pašvaldības. Latvijas Pašvaldību savienība dibināta 1991.gada 15.decembrī. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 96.pantu LPS ir tiesīga pārstāvēt pašvaldības to sarunās ar Ministru kabinetu. Kopš 2009.gada 1.jūlija Latvijas Republikā ir 118 pašvaldības: 9 republikas pilsētu un 109 novadu domes. Visas pašvaldības ir LPS biedri.


Dace Zvirbule,
Latvijas Pašvaldību savienības padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.