Izmēģini e-studiju kursu „UZŅĒMĒJDARBĪBA” bez maksas!!!

17.02.2010.

Mācību centra „BUTS” E-studiju nodaļa piedāvā bez maksas apgūt e-studiju kursu „UZŅĒMĒJDARBĪBA” un iegūt sertifikātu par kursa noklausīšanos!


E-studijas notiek http://e-studijas.buts.lv


Lai pieteiktos, atsūti pieteikuma anketu uz talmaciba@buts.lv!


Kursa mērķis: sniegt uzņēmēja darbam nepieciešamās teorētiskās un praktiskās pamatzināšanas galvenajos uzņēmējdarbības jautājumos.


Kursa tēmas:
• uzņēmējdarbības pamatjēdzieni
• uzņēmējdarbības saturs (uzņēmējdarbības objekts un uzņēmējdarbības subjekts)
• uzņemējdarbības vide (mikrovide un makrovide)
• uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamie resursi un faktori
• mazā un vidējā uzņēmējdarbība.


Kursa apjoms: 8 stundas.


Kontakti:
E-studiju nodaļas vadītāja
Līga Krūmiņa
tālr.: 27898009; 67509455      
e-pasts: talmaciba@buts.lv, Liga.Krumina@buts.lv


Informāciju apkopoja Preiļu Biznesa inkubatora vaditāja I.Liepniece


 

Pēdējās izmaiņas: 17.02.2010.