Lauksaimnieki var pieteikties atbalsta saņemšanai kredītprocentu daļējai dzēšanai

12.02.2010.

Šī gada 12. februārī stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.108 „Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību”.


Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina lauksaimniekus pieteikties valsts atbalsta saņemšanai kredītprocentu daļējai dzēšanai.


Iesniegumi par atbalsta saņemšanu jāiesniedz LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (RLP) līdz 2010.gada 1.martam.


Atbalsta mērķis ir veicināt racionālas un efektīvas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību, samazinot produkcijas ražošanas izmaksas un ieviešot modernas ražošanas tehnoloģijas.


To var saņemt pretendents, kas nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produktu ražošanu un kas ir saņēmis ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu investīcijām jaunu un rekonstruējamu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu, kā arī tehnoloģiskā aprīkojuma (t.sk. programmatūras) iegādei.


Atbalsts netiek piešķirts par traktortehnikas, piekabju un lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegādi, kā arī par atsevišķu iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma iegādi, ja šī iekārtu iegāde nenotiek vienlaicīgi ar lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecības vai rekonstrukcijas projektu.


Iesnieguma veidlapu var saņemt RLP, vai arī aktivizējot šādu saiti -http://www.lad.gov.lv/images/data/zmnotp6_2010g.doc


Valsts atbalsta daļa
Tālrunis 67027687


 

Pēdējās izmaiņas: 12.02.2010.