Valsts amatpersonu uzmanībai – VID atgādina, ka valsts amatpersonām deklarācijas par 2009. gadu jāiesniedz līdz 1. aprīlim

15.02.2010.


LATGALES NODOKĻU UN MUITAS ADMINISTRĀCIJA
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65406200, fakss 65406216, e-pasts:
LRI.lietvediba@vid.gov.lvwww.vid.gov.lv


Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka valsts amatpersonām deklarācijas par 2009.gadu jāiesniedz līdz 1.aprīlim.  No š.g. 1.janvāra  valsts amatpersonām deklarācijas jāiesniedz tikai elektroniskā veidā, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS).


Lai kļūtu par EDS lietotāju, ar VID ir jānoslēdz līgums par sistēmas lietošanu vai arī, ja personai ir A/S „Latvijas Pasts” izsniegtā e-paraksta viedkarte, reģistrāciju EDS var veikt tiešsaistē. Iesnieguma un līguma veidlapas atrodamas VID mājas lapā www.vid.gov.lv, sadaļā Noderīgi/Elektroniskās deklarēšanas sistēma. Līguma slēgšanai jādodas uz to VID nodaļu, kur deklarēta dzīvesvieta, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu. Pēc līguma noslēgšanas uz valsts amatpersonas elektroniskā pasta adresi piecu darba dienu laikā  tiks nosūtīts identifikators un parole.


VID aicina gan amatpersonas, gan visus nodokļu maksātājus, kuri vēl neizmanto EDS, sākt to darīt, un atgādina, ka EDS lietošana nodrošina vairākas priekšrocības, proti, ietaupa laiku dokumentu sagatavošanai un iesniegšanai, samazina pārrakstīšanās un aprēķina kļūdu iespējas, jo EDS veic automātisku dokumentu pareizības pārbaudi, un EDS lietotājam nodrošina detalizētu informāciju par datu nosūtīšanas rezultātiem.


Tāpat dažādu dokumentu – deklarāciju, pārskatu u.c. – saņemšana elektroniskā formātā ļauj VID ievērojami ietaupīt valsts resursus, kas pretējā gadījumā tiek patērēti papīra formātā saņemto dokumentu apstrādei.


VID organizē apmācības par EDS izmantošanu gan valsts un pašvaldības iestādēs, gan organizē seminārus savās nodaļās.  Valsts amatpersonu deklarāciju aizpildīšanai mācību materiāls ievietots arī VID mājas lapā, sadaļā Noderīgi/Informācija valsts amatpersonām.
 
Informāciju par valsts amatpersonas deklarācijas aizpildīšanu un iesniegšanu var saņemt arī zvanot uz VID informatīvo tālruni 1898 un izvēloties sarunas tēmu „Valsts amatpersonu deklarācijas un saraksti”. Maksa par zvanu tiek ieturēta no brīža, kad tiek piedāvāts izvēlēties sarunas valodu. Zvanot no stacionārā Lattelecom tālruņa – maksa tiek noteikta saskaņā ar Lattelecom tarifu, bet veicot zvanu no mobilā tālruņa – saskaņā ar attiecīgā operatora tarifiem uz stacionāro Lattelecom tālruni.


Ingrīda Geriņa
VID LNMA Birojs, tālr.65406211


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.