Preiļu novada seniori lustējas pasākumā Saunas pagastā

06.02.2010.

Februāris ir pēdējais ziemas mēnesis. Kaut visapkārt dzirkstī kupenu villaines un dabā vēl ir sastingums, zīlītes jau priecīgi sit pie loga rūts un aicina domāt par pavasari.

6. februārī Preiļu novada seniorus no Aizkalnes, Preiļiem, Pelēčiem un Saunas uz kopēju pēcpusdienu „Dzīvīte, dzīvīte” aicināja Saunas pagasts. Pat spalgais sals un ikdienas rutīna nebija šķērslis tam, lai visi ar kādu kārumu groziņā sanāktu kopā draugu lokā.

Seniorus ar uzmundrinošiem vārdiem sveica Saunas pagasta pensionāru vadītāja Monika Kivleniece. Pasākumā piedalījās un sirsnīgus novēlējumus teica Saunas pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Rubins un Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs.

Saunas tautas nama pašdarbnieki bija sagatavojuši jautru izklaides programmu. Dziedāja folkloras kopa „Naktineica”, dejoja līnijdeju kolektīvs „Jautrās meitenes”, bet Saunas pagasta pensionāri bija iestudējuši divus skečus, kuri izraisīja lielu jautrību skatītāju vidū. Saeimas deputāta lomā bija iejuties arī talantīgs Saunas pagasta jaunietis, Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēknis Aivis Muktupāvels. Ar jautrām dejām un zīlēšanu klātesošos priecēja „Čigāni”.

Pasākuma laikā tika sumināts senioru „zelta pāris” – Anna un Antons Bogotie, kuri nesen bija nosvinējuši Zelta kāzu jubileju.

Esmu pārliecināta, ka ne tikai pasākuma organizatori, bet arī tā dalībnieki ir pateicīgi muzikantam Dainim Somam no Špoģiem par uzmundrinošu deju mūziku un lustīgām dziesmām, kas ielīksmoja senioru sirdis, vairoja pozitīvas emocijas un deva enerģiju turpmākajam darba cēlienam.

Var tikai priecāties par tiem senioriem, kuri vienmēr ir aktīvi dalībnieki visos pasākumos, par tiem, kuri allaž ir gatavi dziedāt dejot, spēlēt teātri.

Mīļš paldies Saunas tautas nama pašdarbniekiem – par cieņas apliecinājumu vecākajai paaudzei !

Svētku nekad nevar būt par daudz. Jo vairāk būsim kopā, svinēsim svētkus, jo vieglāk būs pašiem. Pašiem vien jāved sevi saulītē, jo neviens cits to nedarīs.

Irēna Kuzņecova,
Saunas tautas nama vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 06.02.2010.