Preiļu novada dome <font color=red>paziņo par precizējumiem</font> atklāta konkursa „Pelēču ciema Liepu ielas posma un autoceļa Arendole – Pelēči posma rekonstrukcija” Nolikumā

10.02.2010.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Precizējumi atklāta konkursa „Pelēču ciema Liepu ielas posma un autoceļa Arendole – Pelēči posma rekonstrukcija”, ident.nr. PND 2010/1 AK, (turpmāk tekstā – Konkurss) Nolikumā:


1. Tiek precizēts Konkursa Nolikuma 4.1.1. apakšpunkts:
“Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, saskaņā ar pievienoto formu (8.pielikums). …..”;


2.  Konkursa Nolikuma sadaļā – Pielikumā tiek pievienots: 
      „Pielikumā Nr.8 – Pieteikuma forma uz 1 lapas.” (PDF)


Saskaņā ar Konkursa Nolikuma nosacījumiem, tai skaitā 1.4.4.1.apakšpunktu,
Iepirkumu komisija lūdz ieinteresētos piegādātājus Konkursa Nolikuma precizējumus
ievērtēt savā piedāvājumā.


Kontaktpersona – Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Skutels, tālr.65307327, 26432521. e-pasts: janis.skutels@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.