Izsolei tiek piedāvāta automašīna AUDI 100 AVANT

08.02.2010.

Izsolei tiek piedāvāta automašīna AUDI 100 AVANT, reģistrācijas Nr.AD 0073806, šasijas Nr.WACZZZ44ZHA114418, izlaiduma gads – 1987., izsoles nosacītā sākumcena Ls 170,00 (simts septiņdesmit lati un 00 santīmi).


Izsolāmo automašīnu var apskatīt katru darbdienu, Domes darba laikā, iepriekš saskaņojot ar Preiļu novada domes izpilddirektoru Vladimiru Ivanovu pa tālruni 26458552.


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu Preiļu novada domes kancelejā, kab. Nr. 28, darba laikā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos.


Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža līdz – 2010.gada 15.februārim plkst. 10:00. Preiļu novada domes kancelejā, kab. Nr. 1, Raiņa bulvāris 19, Preiļos.


Automašīnas izsole notiks 2010. gada 15.februārī Preiļu novada domē, Raiņa bulvāris 19, Preiļos, plkst. 11:00.

Pēdējās izmaiņas: 08.02.2010.