9.februārī ES Reģionu komitejā darbu sāk Latvijas pašvaldību jaunā delegācija

09.02.2010.

Otrdien, 9.februārī, Eiropas Savienības (ES) Reģionu komitejas (RK) jaunā pilnvaru perioda pirmajā plenārsēdē darbu sāk jaunā Latvijas pašvaldību deputātu delegācija, kuru vada Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis un Ventspils novada domes deputāts Andris Jaunsleinis.


Latvijas delegācija ES RK jaunajam pilnvaru periodam:
• Locekļi: LPS priekšsēdis un Ventspils novada domes deputāts Andris Jaunsleinis, Liepājas pilsētas domes deputāts Guntars Krieviņš, Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, Grobiņas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Neimanis, Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa, Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs un Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Ainārs Šlesers.
• Aizvietotāji: Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs, Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs Inesis Boķis, Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Sergejs Dolgopolovs, Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, Skrundas novada domes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga, Balvu novada domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks un Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Vītoliņš.


Visi ES RK locekļi un aizvietotāji no Latvijas ir pašvaldību deputāti, un viņu pilnvaru laiks ES RK tiek pārtraukts, ja viņi noliek deputāta mandātu vai nākamajās vēlēšanās netiek ievēlēti.


ES RK ir ES vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvju asambleja. Tās 344 locekļu, kuri pārstāv visas 27 ES dalībvalstis, uzdevums ir iesaistīt pašvaldības ES lēmumu pieņemšanas procesā. Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un ES Padomei ir obligāti jākonsultējas ar ES RK par politikas jomām, kas skar pašvaldības. ES RK var arī vērsties Eiropas Kopienu tiesā, ja ir pārkāptas tās tiesības vai ja tā uzskata, ka kādā ES tiesību aktā nav ievērots subsidiaritātes princips vai ir ignorētas reģionālo un vietējo pašvaldību pilnvaras. ES RK tika izveidota 1994.gadā.
___________________________________________________________________
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno republikas pilsētu un novadu pašvaldības. Latvijas Pašvaldību savienība dibināta 1991.gada 15.decembrī. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 96.pantu LPS ir tiesīga pārstāvēt pašvaldības to sarunās ar Ministru kabinetu. Kopš 2009.gada 1.jūlija Latvijas Republikā ir 118 pašvaldības: 9 republikas pilsētu un 109 novadu domes. Visas pašvaldības ir LPS biedri. 


Sagatavoja:
Dace Zvirbule,
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.