Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Mēbeļu iegāde un uzstādīšana Preiļu pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa””

08.02.2010.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Mēbeļu iegāde un uzstādīšana Preiļu pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa””, saskaņā ar Nolikumu


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „Mēbeļu iegāde un uzstādīšana Preiļu pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”.


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets – „Mēbeļu iegāde un uzstādīšana Preiļu pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”” , identifikācijas nr. PND 2010/2 M, saskaņā ar iepirkuma Nolikuma un tā pielikumu prasībām.


3. Iepirkuma Nolikums ir pieejams elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā (PDF) sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī ar Nolikumu var iepazīties uz vietas Preiļu novada domē 48. kabinetā (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos. Pielikums nolikumam – skices (PDF).


4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2010.gada 24.februāra plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes kancelejā, kabinets nr.28 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00; personīgi vai pa pastu.


6. Kontaktpersonas:
–  Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vadītāja Dace Verbicka, tālr.65321503, 26062805,  e-pasts: dace.verbicka@preili.lv.;
–  Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr.65307327, 26432521, e-pasts: janis.skutels@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.