Pirms darbinieks uzsāk darbu, darba devējam jāziņo VID

09.02.2010.


LATGALES NODOKĻU UN MUITAS ADMINISTRĀCIJA
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65406200, fakss 65406216, e-pasts:
LRI.lietvediba@vid.gov.lvwww.vid.gov.lv


Ar 6.februāri stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka, kad Valsts ieņēmumu dienestā (VID) sniedzamas ziņas par darba ņēmējiem.


Būtiskākās izmaiņas:
• darba devējam ne vēlāk kā vienu dienu, pirms darbinieks uzsāk darbu, VID jāsniedz  ziņas par darba ņēmējiem (MK 20.11.2008. noteikumu Nr.942 1.pielikums);
• ja darbinieks atbrīvots vai mainījis darba ņēmēja statusu (sāk vai beidz saņemt invaliditātes, izdienas, vecuma pensiju), ziņas VID jāsniedz trīs darba  dienu laikā;
• ziņas par darbiniekiem, kuriem piešķirts atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas vai arī beidzies šāds atvaļinājums, jāsniedz līdz nākamā mēneša piektajam datumam.
 
Piemēram, darbinieks tiks pieņemts darbā 23.februārī – ziņas par darba ņēmēju VID jāsniedz ne vēlāk kā 22.februārī; darbinieks tiks atbrīvots 23.februārī – ziņas VID jāsniedz līdz 26.februārim; darbinieks dosies bezalgas atvaļinājumā sākot ar 23.februāri – ziņas VID jāsniedz līdz 5.martam.


Ingrīda Geriņa
VID LNMA Birojs, tālr.65406211

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.