Latvijas Bērnu fonds nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus no vardarbības cietušiem bērniem

09.02.2010.

Sākot ar 2010. gada 1. janvāri sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem, kas cietuši no vardarbības, nodrošina Latvijas Bērnu fonds (LBF).


Kārtību, kādā LBF par valsts budžeta līdzekļiem nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem, kuri cietuši no vardarbības, nosaka pērn 22.decembrī valdībā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Kārtība, kādā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, sniedz nepieciešamo palīdzību.


Tāpat kā līdz šim, lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu bērnam, kurš cietis no vardarbības, pieņem pašvaldības sociālais dienests. Vienlaikus nemainīga palikusi kārtība, kādā bērnu vecāki, audžuģimenes, aizbildņi, iestāžu vadītāji vai bāriņtiesas pārstāvji pieprasa psihologa vai sociālā darbinieka atzinumu par bērnu un iesniedz to pašvaldības sociālajā dienestā.


Lai no vardarbības cietušiem bērniem varētu nodrošināt nepieciešamo sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā, pašvaldības sociālajam dienestam ir jānoslēdz līgums ar LBF pakalpojuma nodrošināšanai par valsts budžeta līdzekļiem, atgādina Labklājības ministrija (LM).


LBF sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus fonda nodibinājumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē publisko iepirkumu, nodrošinot, ka minētie pakalpojumi ir pieejami visos plānošanas reģionos. Vienlaikus nepieciešamības gadījumā, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē publisko iepirkumu, LBF ir tiesības izvēlēties citus Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētus sociālo pakalpojumu sniedzējus un slēgt līgumus ar tiem.


Vienlaikus LBF apkopo pašvaldību sociālo dienestu informāciju par bērnu skaitu, kuri cietuši no vardarbības un kuriem nepieciešama sociālā rehabilitācija. Tāpat LBF veido datu bāzi par dzīvesvietā un iestādē, un sociālās rehabilitācijas institūcijā sniegtajiem pakalpojumiem bērniem, kuri cietuši no vardarbības.


2010.gadā kopumā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā plānots sniegt 1320 bērniem, bet institūcijā – 963 bērniem, kuri cietuši no vardarbības.


Papildu informāciju par iepriekšminētajiem jautājumiem var saņemt LBF, Brīvības gatvē 310– 75, Rīgā, LV-1006, ielūkojoties LBF mājas lapā www.lbf.lv, zvanot pa tālruni 67542072, vai sūtot faksu 67541814, vai e-pastu bernufonds@latnet.lv.


Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065,
ilona.jursevska@lm.gov.lv,
Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825,
marika.kupce@lm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.