Neapstrādātās lauksaimniecības zemes apsekos Lauku atbalsta dienests

09.02.2010.

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Kārtība, kādā nosaka un apseko neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību”, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.


Pašreiz Lauku atbalsta dienests (LAD) izlases veidā apseko tos lauksaimniecības zemes gabalus, kas tiek pieteikti vienotā platības maksājuma saņemšanai.


Noteikumu projekts paredz, ka turpmāk LAD pēc Valsts zemes dienesta sniegtās informācijas apsekos arī to lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kura Eiropas Savienības tiešajiem atbalsta maksājumiem netiek pieteikta un kuras kadastra vienībā esošā platība ir lielāka par vienu hektāru.


Pēc šīs zemes apsekošanas LAD šo informāciju par neapsaimniekoto lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību nosūtīs attiecīgajām vietējām pašvaldībām, lai tās varētu piemērot nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi.


Noteikumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67878705
antra.elste@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.02.2010.