Jaunsleinis pateicas Ministru prezidentam un Finanšu ministrijai par operatīvo reakciju uz Pašvaldību savienības aicinājumu kompensēt pašvaldībām iedzīvotāju ienākuma nodokļa neizpildi

05.02.2010.

Piektdien, 5.februārī. Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Andris Jaunsleinis pateicas Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim un Finanšu ministrijai (FM) par operatīvo rīcību, reaģējot uz LPS vēstuli, kurā LPS aicināja pēc iespējas ātrāk izmaksāt pašvaldībām kompensāciju sakarā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa janvāra plāna neizpildi


Kā jau ziņots, otrdien, 2.februārī, LPS nosūtīja Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim vēstuli, aicinot kompensēt pašvaldībām iedzīvotāju ienākuma nodokļa janvāra plāna neizpildi.


„Lūdzam steidzami risināt jautājumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes neizpildes kompensācijas piešķiršanu pašvaldībām, lai tām būtu nepieciešamie finanšu līdzekļi pašvaldību funkciju veikšanai, tai skaitā izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai un sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai. Jāatzīmē, ka janvārī iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir vienīgais nozīmīgais pašvaldību ieņēmumu avots,” teikts LPS vēstulē Ministru prezidentam.


Reaģējot uz LPS vēstuli, FM 5.februārī ir nosūtījusi Ministru kabinetam (MK) priekšlikumu kompensēt pašvaldībām iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) neizpildi janvārī, kopumā tam atvēlot 9,48 miljonus latu. Finanšu ministrija (FM) ir aicinājusi iekļaut šo jautājumu valdības 9.februāra sēdes darba kārtībā, lai pašvaldībām maksimāli ātri būtu pieejami šie finanšu līdzekļi.


Tā kā janvārī IIN ieņēmumi nav sasnieguši 92% no prognozētajiem ieņēmumiem, saskaņā ar likumu par valsts budžetu 2010.gadam, pašvaldībām pienākas kompensācija par neiekasēto nodokli, lai nodrošinātu iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus 92% apmērā no sākotnēji prognozētās 1/12 daļas no kopējās iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes. Likums noteic, ka priekšlikums par kompensācijas piešķiršanu FM ir jāiesniedz līdz 15.datumam, bet FM, izprotot pašvaldību sarežģīto situāciju un to, ka IIN ir to galvenais ienākumu avots, ir rīkojusies maksimāli ātri un jautājumu virza jau uz 9.februāra valdības sēdi. Kompensācija pašvaldībām tiks izmaksāta no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, pirms tam saņemot Saeimas Budžeta un finanšu komisijas akceptu apropriācijas palielināšanai.


Prognozētie pašvaldību iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2010.gadam ir 657,63 miljoni latu. Attiecīgi janvāra ieņēmumu prognoze ir 54,8 miljoni latu, bet reāli janvārī iekasēti 40,94 miljoni latu.


Nodokļa prognoze dalās trīs daļās – ieņēmumi Valsts kases sadales kontā (iekasē VID, līdzekļus saņem pašvaldības), Rīgas ieņēmumi un Ventspils ieņēmumi (abas šīs pilsētas pašas iekasē IIN). IIN prognoze janvārī vislabāk pildījusies Ventspils pašvaldībai (saņemti 84,6% no IIN prognozes), tad Rīgai (75,6%) un Valsts kases sadales kontam (74%), no kā saņem IIN visas Latvijas pašvaldības.


Tādējādi FM sagatavotais MK rīkojuma projekts paredz kā IIN kompensāciju Rīgas domei pārskaitīt 3,3 miljonus latu, Ventspils pilsētas domei – 54 tūkstošus latu un Valsts kases sadales kontā ieskaitīt 6,11 miljonus latu, kas attiecīgi tiks sadalīti pašvaldībām.
____________________________________________________________________
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno republikas pilsētu un novadu pašvaldības. Latvijas Pašvaldību savienība dibināta 1991.gada 15.decembrī. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 96.pantu LPS ir tiesīga pārstāvēt pašvaldības to sarunās ar Ministru kabinetu. Kopš 2009.gada 1.jūlija Latvijas Republikā ir 118 pašvaldības: 9 republikas pilsētu un 109 novadu domes. Visas pašvaldības ir LPS biedri. Dace Zvirbule,
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.