Invalīdu biedrībā aizvadīts pasākumiem bagāts gads

03.02.2010.

Sācies 2010. gads. Vēlos nedaudz atskatīties uz pagājušo, kurš Preiļu novada Invalīdu biedrībai ir bijis dažādiem pasākumiem un notikumiem bagāts gads.


Gada sākumā notika mūsu tradicionālā viktorīna „Kas. Kur. Kad.”, kurā piedalījās divdesmit erudītākie biedrības biedri. Par uzvarētāju kļuva Staņislavs Rutkovskis.


Jūnijā biedrības valdes locekļi un aktīvākie tās biedri devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Siguldu. Tur norisinājās arī „Dziedāšanas svētki”, kurus ar savu skanīgo balsi kuplināja arī mūsu pārstāve Janīna Dimpere.


Augustā devāmies atpūtas braucienā pie dabas, un Aizkalnes puses biedri apmeklēja 15. augusta dievkalpojumu Aglonā. Rudens pusē noorganizējām domino turnīru, kurā uzvarēja Jānis Leitāns.
4. decembrī atzīmējām Starptautisko Invalīdu dienu. Mēs pulcējāmies kopā, lai padomātu un pārrunātu, ko mēs varam darīt paši un aicinājām arī līdzcilvēkus padomāt, ko mēs visi kopā varam darīt, lai cilvēki ar invaliditāti sabiedrībā justos droši, vajadzīgi un līdzvērtīgi.


Pašā jaunā gada sākumā pulcējāmies uz Ziemassvētku pasākumu, kur pie eglītes spēlējām teātri, dziedājām un vēlējām viens otram svētku brīnuma gaidas arī ikdienā.  Lai brīnums piepildītos, nevajag nemaz tik daudz – tikai mieru un gaišumu sirdī un acīs, kā arī ticību, cerību un mīlestību.


Mēs arī piedalījāmies KNHM fonda izsludinātajā projektu konkursā. Artis Utināns uzrakstīja projektu „Par aktīva dzīvesveida popularizēšanu Preiļu novada Invalīdu biedrībā”, kurš tika atbalstīts. Līdzfinansējumu nodrošināja Preiļu novada dome. Šī projekta ietvaros noorganizējām sporta spēles, kuras kuplināja viesi no Krāslavas un iegādājāmies inventāru.


Sportiskākie un aktīvākie biedrības biedri piedalījās Vidzemes atklātajās sporta spēlēs, kur 2. vietu šahā izcīnīja Artis Utināns. Dalību ņēmām arī Latgales atklātajās sporta spēlēs un Krāslavas novada sporta spēlēs. Tur godalgas izcīnīja Staņislavs Rutkovskis.


Gada laikā kopā būšanas brīžus esam centušies padarīt krāsainus, aizraujošus un emocionālus. Tas nebūtu iespējams bez ziedotājiem un atbalstītājiem. Mēs izsakām pateicību visiem, kas mūs ir atbalstījuši – Preiļu novada domei, aptiekām „Tēraudi P”, „Ainava” un „Preiļu aptiekaI”, „Vietējā Latgales Avīzei”, veikalam „Salang P”, SIA „Laima”, SIA „Dzintars”, uzņēmumam „Stendera ziepes”. Sirsnīgs paldies Mihailam Kudrjaševam, kurš ziedoja 100 latu biedrības vajadzībām.
Paldies sakām Preiļu novada Sociālajam dienestam un Sociālā dienesta Dienas centram par iespēju apmeklēt kursus un apmācības, pateicamies Preiļu NVO centram un tā vadītājai Inetai Liepniecei.


Mīļš paldies visiem biedrības biedriem, kuri paši gan organizēja, gan materiāli atbalstīja dažādus pasākumus, jo bez viņu iniciatīvas un atbalsta tie nevarētu notikt. 


Katru otrdienas vakaru Preiļu novada Invalīdu biedrības telpās mēs spēlējam dažādas galda spēles. Aicinam interesentus mums pievienoties ! Sīkāka informācija pa telefonu 29287410.  


Irēna Suhodoļska,
Invalīdu biedrības valdes priekšsēdētājas vietniece


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.