Nosaka nomas maksu par Preiļu novada domes garāžu nomu

28.01.2010.

2010. gada 28. janvārī Preiļu novada domes deputāti, izskatot jautājumu par Preiļu novada domes īpašumā un/vai valdījumā esošo garāžu iznomāšanu, nolēma ar 2010. gada 1. februāri noteikt nomas maksu par Preiļu novada domes vienas garāžas nomu Ls 5 + PVN mēnesī.


Pēc rajona padomes īpašumu pārņemšanas, administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, domes īpašumā pārgāja arī vairākas garāžas, un daudzas no tām netiek izmantotas. Vairākas personas ir izrādījuši interesi par iespējām iznomāt novada domes īpašumā un/vai valdījumā esošās garāžas. Ja pretendentu skaits būs lielāks nekā piedāvājums, tad tiks lemts par iespējamu garāžu nomas izsoli.


Jānis Vaivods,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciālists

Pēdējās izmaiņas: 28.01.2010.