Paziņojums “Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Preiļu novada pašvaldības teritorijā”

04.02.2010.

Preiļu novada dome, pamatojoties uz Preiļu novada iedzīvotāju iesniegumiem (4-15/945 M no 25.11.2009. un 4-15/946 E no 25.11.2009.) un Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta 2.daļu, ir pieņēmusi lēmumu par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Preiļu novada teritorijā (lēmums Nr. 1, p.4.2. no 28.01.2010.).


Sabiedrības viedokļus, priekšlikumus un iebildumus var iesniegt līdz 31.03.2010. Preiļu novada domē, Preiļos, Raiņa bulvārī 19, LV – 5301, darba laikā no plkst.9.00 līdz 17.00 personīgi vai pa pastu vai elektroniski uz e-pastu: dome@preili.lv .

Pēdējās izmaiņas: 04.02.2010.