No 15. februāra var iesniegt projektu pieteikumus Mazo grantu projektu konkursam „Sabiedrība ar dvēseli”

15.02.2010.

Biedrība „Preiļu rajona partnerība” sadarbībā ar Nīderlandes fondu KNHM – Karaliskā Holandiešu Viršu biedrību (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij) izsludinājusi  Mazo grantu projektu konkursu  „Sabiedrība ar dvēseli”.


Izsludinātais projekts ir mazo grantu programmas turpinājums, kas veiksmīgi darbojas kopš 2008. gada. Šogad tiks atbalstīti 15 projekti. Projekta vadlīnijas ir tādas pašas kā iepriekšējos divos gados. Projektus var iesniegt gan biedrības, gan iniciatīvas grupas, kuras, sanākot kopā ar labu ideju, nosprauž mērķi, uzraksta projektu un projekta atbalsta gadījumā tā realizācijai dabū naudu. Darbs projektā ir brīvprātīgs, un iniciatīvas grupā jābūt vismaz desmit cilvēkiem. 50% līdzekļu var saņemt no fonda, otrā finansējuma puse var būt biedrības, iniciatīvas grupas vai pašvaldības līdzfinansējums. 


Biedrības „Preiļu rajona partnerība” koordinatore Valija Vaivode pastāstīja, ka šādi projekti ir viena no iespējām, kā pašvaldības var gūt pamatīgu pievienoto vērtību no tā, ko paveic iniciatīvu grupas, realizējot projektus. Iepriekšējos divos gados pašvaldības bija ļoti atsaucīgas un atbalstīja iedzīvotāju iniciatīvas, tāpēc izdarīts ir daudz. Realizējot projektus, iedzīvotāji ieliek milzīgu darbu, piesaista resursus, uzņēmējus, dodot nozīmīgu pienesumu par pavisam nelielu naudu.


Valija Vaivode nosauca trīs veiksmīgākos 2008. gada projektus. Viens no tiem bija Pieniņu tautas nama rekonstrukcija, kur tika ieguldīts milzīgs darbs un tā rezultātā no pamestas ēkas tika izveidota skaista saieta vieta. Starp labākajiem projektiem tika minēta arī Znotiņmuižas baznīcas apkārtnes labiekārtošana un Rudzātu daudzdzīvokļu pagalma iekārtošana par atpūtas vietu. Katram no trim projektiem tika piešķirta naudas balva 500 eiro apmērā. Arī šie līdzekļi tika izmantoti izveidoto objektu labiekārtošanai.


2009. gadā visatzinīgāk tika novērtēta Sutru pagasta Šultes kapu kapličas izbūve, Rožupes skolas brīvdabas takas izveide un Saunas pagasta sabiedriskā centra „Nianse” projekts skolas apkārtnes labiekārtošanā un atpūtas stūrīša izveidē.


Projektu pieteikumi konkursam jāiesniedz no 15. februāra līdz 15. martam biedrībā „Preiļu rajona partnerība” Kooperatīva ielā 6, Preiļos. Projekti iesniedzami biedrības darba laikā – no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00.


Projekta pieteikumi jāiesniedz trīs eksemplāros, katrs eksemplārs iesiets un visi kopā ielikti A4 aploksnē. Uz aploksnes jānorāda projekta nosaukums, iesniedzējs un kontaktinformācija. Projekta aprakstu un pieteikuma veidlapas var atrast Partnerības mājas lapā www.preilupartneriba.lv.


Papildus informāciju Jums sniegs biedrības koordinatore Valija Vaivode pa tālruni 22026684, rakstot uz e-pastu: preilupartneriba@inbox.lv vai personīgi atnākot uz biedrību „Preiļu rajona partnerība” Kooperatīva iela 6 , Preiļos.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 15.02.2010.