No 2010.gada 1.februāra atcelti ierobežojumi arī priekšlaicīgo vecuma pensiju saņēmējiem

01.02.2010.

No 2010.gada 1.februāra pensijas bez ierobežojumiem saņems strādājošie un nestrādājošie vecuma pensijas saņēmēji, kā arī tie izdienas pensijas saņēmēji, kuriem pensijas maksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.


Tāpat ar šī gada 1.februāri ierobežojumi (10% apmērā) atcelti arī tiem pensionāriem, kuriem līdz 2009.gada 30.jūnijam vecuma pensija piešķirta priekšlaicīgi. Viņiem jau februārī pensiju izmaksās līdzšinējā jeb 80 % apmērā no piešķirtās pensijas.


Neizmaksāto pensijas daļu par laiku no 2009. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 31. janvārim šie pensionāri saņems atpakaļ aprīlī.


Atgādinām, ka līdz 2009.gada 1. jūlijam priekšlaicīgā vecuma pensija tika izmaksāta 80% apmērā no piešķirtās vecuma pensijas. Pēc 1. jūlija tiem pensionāriem, kuri līdz 2009. gada 30. jūnijam pensionējušies priekšlaicīgi, piešķirtās vecuma pensijas apmēru samazināja par 10%. Tādējādi no 2009.gada 1.jūlija pensiju izmaksāja 70% apmērā no piešķirtās vecuma pensijas.


Tā kā Satversmes tiesas spriedums attiecas tikai uz iepriekšminētajiem gadījumiem, bet ierobežojumi pensiju izmaksai personām, kuras pensijā priekšlaicīgi devušās pēc 2009.gada 1.jūlija noteikti likumā „Par valsts pensijām”, tad šīs personas turpina saņemt gan pensiju, gan piemaksu 50% apmērā.


Atgādinām, ja persona ir pensionējusies priekšlaicīgi, tad līdz vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanai (62 gadiem) priekšlaicīgi piešķirtās vecuma pensijas izmaksu pārtrauc laikā, kad persona strādā (t.i., ieguvusi darba ņēmēja vai pašnodarbinātās personas statusu).


Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065,
ilona.jursevska@lm.gov.lv,
Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825,
marika.kupce@lm.gov.lv 


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.