Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”

01.02.2010.


LATGALES NODOKĻU UN MUITAS ADMINISTRĀCIJA
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65406200, fakss 65406216, e-pasts:
LRI.lietvediba@vid.gov.lvwww.vid.gov.lv


Būtiskākās izmaiņas likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”


• Nekustamā īpašuma nodokļa likme zemei, saimnieciskajā darbībā izmantojamām ēkām un inženiertehniskajām būvēm 2010.gadā ir 1,5% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. No nodokļa maksāšanas atbrīvotas fiziskajām personām piederošas inženierbūves, kuras netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.
• „Mājokļa” nodoklis – vienģimenes, divģimeņu, daudzdzīvokļu mājām, vasarnīcām un dārza mājām nodoklis ir 0,1% apmērā no kadastrālās vērtības, ja tā nepārsniedz 40000 latu, 0,2% – no kadastrālās vērtības daļas, kas ir no 40 001 lata līdz 75000 latiem, 0,3% –  no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 75 000 latu. Tas nozīmē, ja kadastrālā vērtība pārsniedz noteikto minimālo slieksni, pārsniegtā summa tiek aplikta ar lielāku nekustamā īpašuma nodokļa likmi. Piemēram, ja mājas kadastrālā vērtība ir 45000 latu, tad nodokļa summa tiks aprēķināta šādi: 40000 x 0,1% + 5000 x 0,2% = 50 lati. Par mājokli būs jāmaksā nodoklis Ls 50 gadā.
• Noteikts minimālais nodokļa maksājums – 5 lati, pat ja aprēķinātais kopējais nodoklis ir mazāks par 5 latiem. Piemēram, mājoklim piemērojot 0,1% likmi, nodokļa pieaugums Rīgā par vidējas kadastrālās vērtības 75 kv/m dzīvokli varētu būt 28 lati gadā, bet Ludzas novadā par tādas pašas platības dzīvokli būs jāmaksā minimālais nodokļa maksājums 5 lati gadā, jo aprēķinātais nodoklis būs 1,25 lati.
• Noteikta paaugstināta likme  neapstrādātai  lauksaimniecības zemei, un tā ir 3% no zemes kadastrālās vērtības. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” izpratnē neapstrādāta lauksaimniecībā izmantojama zeme ir lauksaimniecības zeme, kuru neizmanto lauksaimniecības produktu ražošanai vai audzēšanai, ieskaitot ražas novākšanu, dzīvnieku ganīšanu un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem, vai kura netiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī.
• Ar 1.jūliju zemesgrāmatu tiesneši reģistrēs īpašnieku maiņu zemesgrāmatā, ja būs nomaksāts nekustamā īpašuma nodoklis. Zemesgrāmatu nodaļai par to būs jāpārliecinās tiešsaistes datu pārraides režīmā.


Kadastrālo vērtību var uzzināt Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv 


Ingrīda Geriņa
VID LNMA Birojs, tālr.65406211


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.